Introducció Inici   1.Verbs Verbs   2. Els adjectius Adjectius   3. La fonètica Fonètica   4. Els adverbis Adverbis   5. Els pronoms Pronoms   6. Les conjuncions Conjuncions   7. Els substantius Substantius   8. Les preposicions Preposicions   9. Religió, noms, festes i llatí Religió.Noms
  10. La natura Natura   11. Mots de l'Alt Empordà Empordà   12. Vocabulari català i castellà Català i castellà   13. Barbarismes castellans Castellanismes   14. Una mica de tot De tot   15. Expressions Expressions   16. L'anglès i el català L'anglès   17. Els mitjans de comunicació RTV-diaris   18. Català del Gironès Girona   19. Català de Lleida Lleida
Index15 - Expressions catalanes Índex general
Diccionaris              Index17 - Els mitjans de comunicació
-Where is the cat? -The cat is under the umbrella. (ESSENTIAL ENGLISH by C.E.Eckersley)
     Encara que no ho sembli, l'anglès també ens ha fet canviar una mica el català. L'anglès és una llengua molt potent. És capaç d'anar incorporant paraules d'altres idiomes i fer-se-les seves sense perjudicar-se. Al contrari, s'enriqueix. Ell no ha pas de patir, perquè les noves paraules no fan pas fora les de sempre. No hi ha una substitució com ens passa en el català que si fem servir les forasteres, perdem les nostres.
      Diu que potser té unes 500.000 paraules quan el castellà en té unes 350.000. El diccionar Anglès-Català de l'Enciclopèdia Catalana té 1.107 pàgines i , en canvi, el Català-Anglès en té 842. A més, a l'estar al davant de la tecnologia, cada dia ha de crear paraules noves i vendre-les als altres idiomes que de seguida les incorporen.
     Hem trobat algunes paraules i expressions que ens han vingut de l'anglès, aquests darrers anys, moltes vegades de doblatges mal fets de pel·lícules i que no han enriquit pas el català sinó que han fet fora la nostra manera de dir.
Article sencer
Plaça Roja de Moscou 1."Està plovent"
És com el present continuous de l'anglès ("It's raining"). Els anglesos el fan servir per indicar que una cosa passa en aquell moment. Nosaltres sempre haviem dit: "Ara plou" o "Ja plou" i molt poques vegades "Està plovent". En català, "plou" ja vol dir que ho fa en aquell moment. Però actualment la forma "està plovent" és gairebé l'única que es fa servir.
    També es diu molt: "Què estàs fent ?" ("What are you doing") en comptes de l'usual "Què fas ?".
O també, per la radio, sentim sovint que el periodista diu: "Què està passant ara aquí?" en comptes de "Què passa ara, aquí".
Article sencer
2. "Vull que"
    Jo diria que és l'anglicisme que es fa servir més en els doblatges de les pel·lícules i que potser passa més desapercebut. Mirem-ne uns exemples: "Vull que m'ensenyis el passaport", "Vull que em truquis quan arribis", "Vull que vinguis a fer una copa amb mi", en comptes de: "Ensenya'm el passaport", "Truca'm sisplau, quan arribis", "Et convido a fer una copa". Amb aquest to es deu fer difícil de rebutjar una invitació. És la traducció de: "I want you to..."
     Un irlandès, amb qui miravem plegats una pel·lícula americana per TV, em deia que això de "I want you to..." ho trobava molt impertinent i que era dels americans que tot ho volen manar. Diu que això no és l'anglès del UK.
Article sencer
Rètol anglès: 'Cul de sac' 3."Cul-de-sac"
Ells ho pronuncien: [kâl´dasæc]. cliqueu
   Vol dir un carrer o camí sense sortida.    DIEC     En català també sempre haviem dit "cul de sac". Els francesos ho van agafar del català. A la plaça de l'Oli de Girona n'hi ha un de molt conegut de cul de sac i tothom en deia així encara que el nom oficial és de carrer del sac. Ara s'ha perdut aquesta manera de dir. No ho diuen ni els francesos perquè ara és "impass" ni els catalans, es clar, que o bé ho diem traduint del castellà: "carreró sense sortida" ="callejón sin salida" o com el francès: "impas".
     Wikipedia ens diu que 'cul de sac' és d'origen català i del català ha anat al francès, a l'occità i a l'anglès. Cliqueu Article sencer
 A dalt de tot
4. "Demà ho faig"
    Actualment es diuen en present coses que passaran més endavant en el futur. Per exem-ple, si algú ens encarrega alguna cosa a fer, diem: "Demà ho faig" en comptes de dir: "Demà ho faré". Per això, si l'endemà ens truquen, no podem pas tornar a dir: "Ara ho faig", que ja ho haviem dit ahir, si no que caldrà dir: "ara ho estic fent". Això deu ajudar a fer servir més la forma verbal de què hem parlat a l'apartat anterior.
    Més exemples: "Això a mi ja no em passa mai més", en comptes de dir: "no em passarà mai més". "Quan m'ho demanis et torno el llibre", en comptes de dir: "et tornaré el llibre". "Ens veiem després" quan sempre havíem dit "Fins després" o "Ja ens veurem després". Article sencer
5."D'on vens?" en comptes de "D'on ets?"
La manera nostra de dir, quan preguntem la població on ha nascut i viu una persona, és: "D'on ets?", però ara ja es va estenent això de "D'on vens?". La forma plural "D'on veniu?" és la que fan servir sempre en els programes de TV3 quan hi ha públic. Mai no els pregunten "D'on són" sinó "d'on vénen". És un anglicisme que ve de: "Where do you come from?
Article sencer
6."Quin és el teu nom?"
Nosaltres sempre diem "Com et dius?". Són els anglesos que diuen: "Quin és el teu nom" = "What's your name?" . Segur que moltes vegades ho hem sentit això de "Quin és el teu nom? a les pel·lícules angleses o americanes perquè els qui les doblen se'ls hi cola aquest anglicisme. Quàntes vegades no hem sentit: "El meu nom és Winston Churchill". Esperem que no se'ns encomani. Article sencer
American flag 7. Diuen que els americans ens han encomanat les exageracions
Ja fa molts anys que els vells ens deien que els joves erem uns exagerats perquè fèiem servir adjectius com ara: "magnífic, fantàstic, estupendu, ..." quan n'hi havia prou amb "bo, ben fet, correcte, perfecte ..." . Així mateix els anglesos es queixen de les exageracions del parlar dels americans perquè diuen tot sovint: "terrific, colossal, immense, stupendous, phenomenal..." Diuen que aquestes paraules els americans les fan servir tant que ja han perdut el seu sentit. "They have no meaning", diuen els anglesos. Article sencer
 A dalt de tot
8. "Si jo fos tu"
Hi ha una altra frase anglesa que, a les pel·lícules, li solen fer una traducció literal. És: "If I were you I would...". Tradueixen paraula per paraula i queda: "Si jo fos tu...". Aquí cal recordar allò de què cada idioma té la seva manera de dir les coses i que cal mirar com s'expressa aquella idea en la nostra llengua mès que no pas traduir cada paraula de la llengua forana. Així haurem fet una bona traducció. En català la frase "If I were you" la solem expresar dient: "Jo de tu..." o "Si jo fos de tu" (no "Si jo fos tu") o "Si jo estigués al teu lloc". O potser aquesta darrera ens ha vingut del castellà: "Yo en tu lugar"? Article sencer
9. Hi ha algunes paraules angleses que no es solen pronunciar bé         cliqueu
Són paraules que surten sovint als mitjans de comunicació o en el nostre parlar    habitual i que es pronuncien malament. Hi posarem la traducció i la transcripció fonètica amb l'accent després de la si·laba tònica:
    Country: No s'ha de dir: "cauntri" o "cuntri". Cal dir: "câ'ntri".  
    Love: No s'ha de dir: "lov" o "lof". Cal dir: "lâv".  
    Soul: No s'ha de dir: "sul". Cal dir: "soul".  
    Wall Street: No s'ha de dir: "uolestriit". Cal dir: "uo:lstri:t (va bé separar sí·labes uo:ls - tri:t')
Article sencer
10. "Ajuda'm amb"
Més d'una vegada hem sentit, potser mès aviat al cinema, frases com ara "ajuda'm amb la redacció" o "amb els problemes" quan , en català correcte diem: "Ajuda'm a fer la redacció" o "a fer els problemes". Per poc anglès que hàgim fet, segur que ens recordarem d'haver vist frases, com ara: "Help me with my homework". Això de "ajudar amb" és un anglicisme molt clar que sembla que no se'ns hauria d'escapar mai. Article sencer
 A dalt de tot
11. Severament i seriosa
Sever és un adjectiu que vol dir: "rigorós, que no fa concessions" o també, "molt intens". Ara veiem, emperò, que "sever" es fa servir a tot arreu on abans hi posàvem l'adjectiu "greu". Abans les malalties, els accidents, les pèrdues, les ferides o les desgràcies eren "greus" ara són "severes". L'anglès ens ho ha portat. Allò de "a severe illness (accident, loss, wound...)" ho traduim literalment i fa que se'ns encomani aquest adjectiu. Cal que hi posem atenció i que no ens deixem dur per l'anglès.
Article sencer
12. "Déu del cel!"
Aquesta interjecció o crit de sorpresa o esglai: "Déu del cel", algú l'ha sentida mai en el parlar habitual de casa seva, al col·legi, a la feina o entre amics? En canvi, a les pel·lícules angleses, doblades al català, ho sentim ben sovint. Suposo que deu ser el doblatge de l'habitual "Good heavens!" anglès. Qui deu ser l'inventor d'aquesta traducció al català? Té drets d'autor? Algú sap si es diu en algun lloc dels Països Catalans? Jo diria que traduïda literalment, seria una cosa així com "Bon cel", però aixó no quedaria pas gaire bé en català. Potser la manera catalana més usual que caldria fer servir seria: "Valga'm Déu" que és encara molt viva.
Article sencer
13. "Canvia a ..."
És una expressió ben coneguda dels anuncis de radio i TV: "Canvia a ..." i ara aquí s'hi posa el nom d'un producte, com ara un detergent o una companyia d'assegurances. Pels finals dels anys 60, les TV angleses deien molt sovint frases com ara: "Change to Ariel". La frase de seguida es va fer servir a la TV de casa nostra, llavors en castellà i ara en català. Jo em penso que, en català i en castellà, hauríem de dir-ho en la forma reflexiva: "Canvia't a ..." o "Passa't a ...". Jo diria que aquest "canvia a" és un anglicisme. Article sencer

14. Llatinades
     No sé si deu passar a cap altra llengua això de fer servir paraules o expressions en llengua llatina en el parlar ordinari i familiar de cada dia. Els anglesos ho fan.
    La més freqüent és la manera d'indicar que l'hora és del matí: ante meridiem, am o de la tarda: post meridiem, pm, en comptes de dir "in the morning" i "in the afternoon".
    Una altra és la que indica els cèntims: pennies. Es representa amb una "D" o "d" de "denarius" en singular o millor "denarii" en plural. Als segells de correus el cost era, p. e. "3D" que és 3 denaris però que es llegeix "three pence" (tres penics).
Article sencer
 A dalt de tot
15. L'endemà
    Hi ha una expressió que incorrectament hem agafat del l'anglès i en castellà també ho han fet. És l'endemà. Ara sovint es diu "el dia després" o "el dia después", traduint servilment de l'anglès: "the day after". Sí que és la manera anglesa de dir, perquè "demà passat" en anglès és "the day after tomorow". Però, en català, hem de dir "l'endemà" i en castellà jo diria que "el dia siguiente" mai "el dia després" o "el día después". En català tenim aquesta paraula, "l'endemà", que no tenen ni l'anglès ni el castellà. Article sencer
16. Equivocar-se de camí
    Així és com sempre ho hem dit en català. Però ara també es diu: "Agafar el camí equivocat". És la traducció literal de l'anglès: "To take the wrong way". Aixó vol dir que si et perds en català és "perquè t'has equivocat de camí". and if you get lost in English it's because "you took the wrong way". A cadascú el que és seu.
    De fet, el camí no ho és mai d'equivocat. L'equivocat és la persona que l'agafa quan n'ha d'agafar un altre.
    Si diem "anar per mal camí" per indicar que les coses no van bé. En anglès no és "to go along a bad way" sinó "to go astray" i , en català, aquí sí que no podem fer-ne una traducció literal. Article sencer
17. Idioms
    Aquí agafem la paraula "idiom" en el sentit de: "A group of words which, when used together, have a different meaning from the one suggested by the individual words".
    L'anglès en té de molt curiosos i seria bo de trobar els equivalents en català: (esperem ajuda dels visitants d'aquesta pàgina).
    "It is raining cats and dogs". "Plou a bots i barrals". (no s'ha de dir "està plovent").
    "It is not my cup of tea". (Això no és cosa meva).
Article sencer
 A dalt de tot
18. Conduir i dirigir. Introduir i presentar
    Ara sentim i llegim sovint que "El conductor de l'orquesta era..." o "L'orquesta va ser conduída per...". En català tenim el "director" (no el "conductor") que és qui "dirigeix" (no "condueix") l'orquesta.
    Afegim-hi que "bus conductor" és un false friend anglès, perquè no vol dir "conductor del bus" sinó "cobrador". El conductor és el "bus driver".
    Aquesta manera de dir (conduir i conductor) ja s'ha consolidat quan es tracta de programes de TV. Abans hi havia el "director" que "dirigia" el programa, ara hi ha el "conductor" que el "condueix".
Article sencer
19. No m'ho puc creure
    Es tracta d'una expressió que aquests últims anys apareix molt sovint als mitjans de comunicació audiovisuals, i que sembla un calc directe de l'anglès "I can't believe it". Abans no es deia mai, i actualment ha eclipsat molt les locucions tradicionals "No me'n sé avenir" o "Sembla mentida!".
Article sencer
20. Una persona honesta i una persona honrada
        En el decàleg catòlic, és a dir, en els deu manaments, el sisè fa referència a la conducta sexual: "No faràs accions impures". El setè manament diu: "No robaràs" i el vuitè: "No diràs mentides". Si una persona compleix el sisè manament sempre s'havia dit que era "honesta" i si complia el setè i el vuitè, es deia que era "honrada".
    Ara però, com que en anglès per dir "honrat" i "honradament" diuen "honest" i "honestly", en català i en castellà, ja s'han adoptat aquestes paraules i així sentim parlar, per exemple, de què els polítics són o no són "honestos" quan volen dir són o no són "honrats".
Article sencer
 A dalt de tot
21. Oblida-te'n
     El verb "oblidar" abans no existia en el nostre enraonar de casa. Per exemple. No dèiem "Me n'he oblidat" sinó: "No hi he pensat" o "Me n'he descuidat" o "No me n'he recordat". En comptes de dir "Oblida-te'n" o "Oblida-ho" dèiem: "No hi pensis més", "Treu-t'ho del cap", "No en facis cas", "Deixa-ho córrer". Llavors no teniem el "No te n'oblidis" que es fa servir ara sinó: "No te'n descuidis", "Mira de recordar-te`n", etc.
    Això ve de les pel.lícules en què sovint han de doblar de l'anglès el "Forget it (or forget him, her, them...) " Article sencer
22. "Això no té cap sentit"
     És una frase ben calcada de l'anglès: "It has no meaning". Hi ha sèries americanes que ho diuen ben sovint. Però no podem pas traduir-ho paraula per paraula. Cal buscar quines serien les expressions catalanes amb aquest significat. Potser "Això no s'enten pas" o "Això no s'ho creu o no s'ho creurà ningú". Potser d'altres dirien: "Això que dius és una rucada o una bestiesa o una burricada" o, una mica més barroer, "Això no s'ho creu ni ta mare."
Article sencer
23. "Com et sents?"
     És ben bé una frase de pel·lícula americana. És el "How do you feel?" anglès. Potser encara ens és més coneguda en els doblatges en castellà: "¿Cómo te sientes?" que no pas en català: "Com et sents?". No és pas que no hi hagi una colla de maneres de dir-ho i que no poguem triar, segons el cas, sense haver de fer-ne aquesta traducció literal. Podriem dir: "Com va això?", "Com anem?". O si hi ha hagut algun malestar o baralla: "Com estàs?", "Com et trobes?", "Estàs o et trobes bé?".
Article sencer
24. Un recull final de formes de doblar
     Aquí hi fem un recull de frases sentides en pel·lícules de sèries americanes. Hi posem la frase suposadament anglesa, seguida d'altres possibilitats de traducció que ens semblen més familiars.
-"Faries bé d'anar-te'n al llit". "You had better go to bed". Alternatives: "Val més que te'n vagis al llit", "Ves al llit a reposar o a geure una estona".
-"Sabia que m'esperaries". "I knew you would wait for me". Alterntives: "Ja m'ho pensava, ja m'ho semblava o ja ho veia que m'esperaries". Article sencer
 A dalt de tot
25. Paraules angleses que ja són usuals
     En el nostre enraonar de cada dia hi hem posat una colla de paraules angleses que ja sembla que no se'n pot prescindir. Aquí n'hi ha algunes:
aerobic gimnàstica ,  after shave massatge ,  bacon cansalada ,  bicing relatiu a l'ús de la bicicleta,  business negoci ,  camping campament ,  casting repartiment de papers ,  cleanex mocador ,  còmics patufets, tebeos ,  compact disc disc dur ,  footing anar a córrer ,  gay marica ,  hall vestíbul ,  handicap inconvenient , interviu entrevista , kleenex mocador de paper ,  lunch dinar fred ,  manager gerent ,  marketing mercat ,  panties mitges ,  pin insígnia ,  plum cake pastís de pruna ,  pop popular (música) ,  póster cartell ,  rafting una conducció de barques ,  ranking llista ,  sandwich entrepà ,  self service autoservei ,  show espectacle ,  slips calçotets ,  spots anuncis ,  stress cansament ,  tiquet bitllet ,  tupper-ware fiambrera ,  walkmans auriculars ,  zapping canvis repetits de canals de TV
     Hi ha una paraula, deu ser l'única, que l'anglès va agafar, ja fa segles, del català, és la paraula paper. L'explicació és que el primer molí de paper construït a Europa va ser a Xàtiva el 1.159. Xàtiva va comercialitzar paper a tota Europa durant molts anys. Article sencer


           El lingüista Eugeni S. Reig té un recull d'anglicismes, publicat a la revista Infomigjorn.   cliqueu

Petit diccionari fonètic anglès-català   Diccionari fonètic anglès-català

Tradueix 15 idiomes a l'anglès i de l'anglès Per llegir i sentir notícies en un anglès molt planer Anglès, francès, italià i espanyol Spanish, French, Italian, German and Russian to English and English Only
Excel·lent diccionari anglès sonor Phrasal verbs, grammar, listenings, pronounciation,... Traductor de molts idiomes El més còmode de fer servir
Següent: Index17 - Eld mitjans de comunicació
   Enllaços exteriors          Diccionari català, valencià, balear Alcover-Moll       Enciclopèdia catalana  Enciclopèdia SAU      Institut d'estudis catalans  Diccionari DIEC2      Aprenentatge del català  Diccionari DIDAC      Real Academia Española  Diccionari castellà
            Català. sinònims, castellà, anglès  Tots els diccionaris     Problemes de física en flash  Física en flash       Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  IES R.Muntaner       L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology       Xon's rem  Xon's rem