Introducció Inici   1.Verbs Verbs   2. Els adjectius Adjectius   3. La fonètica Fonètica   4. Els adverbis Adverbis   5. Els pronoms Pronoms   6. Les conjuncions Conjuncions   7. Els substantius Substantius   8. Les preposicions Preposicions   9. Religió, noms, festes i llatí Religió.Noms
  10. La natura Natura   11. Mots de l'Alt Empordà Empordà   12. Vocabulari català i castellà Català i castellà   13. Barbarismes castellans Castellanismes   14. Una mica de tot De tot   15. Expressions Expressions   16. L'anglès i el català L'anglès   17. Els mitjans de comunicació RTV-diaris   18. Català del Gironès Girona   19. Català de Lleida Lleida
Índex10 - La Natura Índex general
Index12 - El vocabulari català
Aquí hem fet un recull de paraules que només hem sentit a l'Alt Empordà. Algunes no les hem trobat al diccionari.
            Enllaça amb la pàgina 'El català del Gironès'
     Enllaç amb la pàgina "El català del Gironès" on hi ha molts paraules comunes amb l'Alt Empordà."
                        A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    X    Y    Z   
1. Acoquinar
||ALCOVER-MOLL: v. tr. Arronsar, agobiar, ajupir. Acovardir, fer perdre el coratge.  
'DIEC'

2. Agotzonar-se
  cliqueu Posar-se amb els genolls doblegats i amb les anques reposant damunt els talons. Estar agotzonat.
També es diu de les gallines ajocades.
||ALCOVER-MOLL: v. refl. Posar-se a la gotzó; acotar-se sostenint el pes del cos damunt les puntes dels peus, sense tocar amb les anques en terra. (Empordà, Torelló, Val.); cast. ponerse en cuclillas.   'DIEC'
        Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'agotzonar-se'"

3. Alarb De Roser Delclòs
||ALCOVER-MOLL: Esquerp, salvatge, intractable.   'DIEC'

4. Alegrois De Roser Delclòs
Manifestacions d'alegria. Rialles.
||ALCOVER-MOLL: Sentiment o manifestació bulliciosa d'alegria .   'DIEC'
        Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'alegrois'"

5. Amusar De Roser Delclòs
Amusar-se a fer alguna cosa vol dir mirar de fer-la bé, sense pressa, esforçar-s'hi.
||ALCOVER-MOLL: v. tr. Devertir. Asatz te farà amusar, Llull Rim. Etim.: del provençal musar.

6. Anants i vinguents De Roser Delclòs
     "Tot el dia que faig anants i vinguents al mercat".
Com ara si un es descuida de comprar algunes coses al mercat i hi ha de tornar més d'una vegada.
També "Fer amonts i avalls"  'DIEC'

7. Apolit De Roser Delclòs
||ALCOVER-MOLL: adv. Bé, amb bon anar, en calma, sense fer soroll (a Agullana i al Rosselló). "Vaig baixar l'escala tan apolit com vaig poguer".

8. Arrabassar De Norat Garriga
    Arrencar.
Fa molts anys, em va dir un pagès ja gran, que, a l'Empordà, quan era el temps, "anaven a arrabassar trumfes" i que ara ja es diu diferent, ara van a "arrencar patates".
||ALCOVER-MOLL:ARRABASSAR v. tr. Treure amb esforç una planta, de la terra on està arrelada.  'DIEC'

9. Arrodit De Roser Delclòs
    En comptes de dir arraulit.
||DIEC2:   Arraulir   Arrupir-se . Arraulir-se de fred. Arraulir-se de por.
||ALCOVER-MOLL: Arrodir v. tr. Arrufar una cosa doblegant-la sobre ella mateixa   'DIEC'

10. Averanys De Roser Delclòs
    "Fer mals averanys"
Mals pronòstics.
||ALCOVER-MOLL:Fer mals averanys: inspirar recels o aversió (Empordà, Mall.).   'DIEC'

11. Badiu
  
cliqueu A pagès, galeria coberta, amb finestrals oberts per posar-hi userda, patates, cebes, tomates de penjar, etc.
||ALCOVER-MOLL: Etim.: derivat de badar, ab el sufix -iu.   'DIEC'

12. Balb
Tenir les mans balbes o els dits balbs vol dir que han perdut la sensibilitat per causa de la fred.
||ALCOVER-MOLL: Que ha perdut la sensibilitat per efecte del fred molt intens.   'DIEC'

13. Balder De Roser Delclòs
Es diu d'una peça de roba que et va ample.
||ALCOVER-MOLL: Ample i sobrer per allò que ha de contenir. Etim.: derivat de l'àrab 'batil': 'va', 'inútil'.   'DIEC'

14. Barjaula
Es diu de la dona entonada més aviat egoista que mira d'anar ben arreglada. Potser inclús es podria dir que puteja. 'DIEC'

15. Basseta De Roser Delclòs
  cliqueu ||DIEC2:  f. Cadireta baixa, amb barana, per a les criatures petites, que té un forat rodó al seient per a col·locar-hi un orinal.   'DIEC'

16. Belluguet De Roser Delclòs
"Aquell nen és un belluguet. No para mai quiet".
||ALCOVER-MOLL: Belluguet: Persona inquieta, que es mou molt.   'DIEC'
        Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'belluguet'"

17. Bilorda De Carme Llobet
Brutícia
||ALCOVER-MOLL:Brossalla, vegetació menuda o residus de fullam i branquetes (Empordà, Torelló).

18. Bitllar-la
"Com la bitllen aquells". Vol dir que van molt bé de diners. Que tenen molta pela. "Com la bitllen aquells!".
El diccionari Alcover-Moll li dóna un altre sentit:
||ALCOVER-MOLL: Furtar o prendre amb habilitat una cosa; cast. birlar, pillar.   'DIEC ac 2'

19. Bon temps
"Aquells estan "carregats de bon temps". Vol dir que les coses els hi van bé.

20. Botim
"Un botim de raïm". És un penjoll de raïm.
||ALCOVER-MOLL: PENJOLL. Grup de fruits o flors que pengen plegats

21. Bricoc De Roser Delclòs
  cliqueu  En comptes de dir albercoc.
||DIEC2 m. Fruit comestible en drupa de l'albercoquer, globós, vellutat, amb un solc lateral.

22. Brunyol De Roser Delclòs
  cliqueu     En comptes de dir bunyol.
||DIEC2 m. Massa de forma més o menys rodona, feta de pasta de farina ben batuda a la qual poden incorporar-se altres substàncies reduïdes a pasta, com bacallà, cervell, patates, etc., i fregida amb oli o llard. Bunyols de bacallà. Bunyols de cervell.

23. Bullinada De Roser Delclòs
     És una ollada de verdures bullides. Paraula no trobada, amb aquest sentit, a cap diccionari        Mireu, però, que ens diu Wiquipèdia:     Wiquipèdia. Cliqueu.

24. Bullota De Roser Delclòs
  cliqueu  Ampolla que sol ser de goma per posar-hi aigua calenta i així tenir escalfor al llit.
FR.: bouillotte. ANG.: Hot water bottle.

25. De cap i de nou De Roser Delclòs
     "Començar de cap i de nou".
Vol dir començar com si no s'hagués fet res. Tornar a començar sense fer servir res del que s'havia fet.
        
Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'de cap i de nou'"

26. No treu cap a res De Roser Delclòs
     "Això no treu cap a res".
Vol dir que no té lògica, que no té sentit.         Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'Això no treu cap a res'"

27. Carica De Roser Delclòs
"Fer carica". L'Alcover-Moll només ho troba a l'Empordà
||ALCOVER-MOLL: CARICA f. Cara demacrada o tristoia (Empordà).

28. Carrat De Roser Delclòs
     Que té forma quadrada o rectangular.
||ALCOVER-MOLL: CARRAT, -ADA adj. Cairat, sense punta. "Carrat d'espatlles" Etim.: del francès carré, 'quadrat'.   'DIEC'

29. Carrota De Roser Delclòs
  cliqueu ||ALCOVER-MOLL: Pastenaga (Rosselló, La Jonquera). Etim.: del fr. carotte, mat. sign.
        Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' posa la paraula 'carrota' a la llista d'Andorranismes'"

30. Cassussa
     Gana forta de menjar.
||ALCOVER-MOLL: "Ell menava una cassussa que ni que tingués gossos afamats al ventre", Ruira, Parada 155.

31. Ciratge, cirar De Roser Delclòs
  cliqueu      Llustre, enllustrar.
||ALCOVER-MOLL: Betum per enllustrar calçat. (Ross., Conflent, Capcir, Vallespir, Cerdanya). Etim.: pres del fr. cirage.

32. Clafert De Maruja Parejo
     Ben ple. "Era ben clafert de flors".
||ALCOVER-MOLL: Replè, reblert. (clafèrt). "Les oliveres eren clafertes" (Lledó)

33. Clivilla
     És la clavia o turmell.
||ALCOVER-MOLL. Turmell: Protuberància corresponent a les extremitats inferiors del peroné i de la tíbia, en el lloc on la cama s'ajunta amb el peu.

34. Cloell De Roser Delclòs
  cliqueu     Claveguera.
Podem dir, el cluell del terrat o de la galeria.
||ALCOVER-MOLL: Conducte subterrani per portar les aigües residuals a la claveguera comuna (Empordà).

35. Cluc
    Fer un cluc vol dir fer una petita dormida.
||ALCOVER-MOLL: Aclucar els ulls: tancar-los.

36. A cremadent
     "S'ho ha menjat a cremadent".
||ALCOVER-MOLL: De pressa, amb delit, sense returades (parlant de menjar).

37. Cuixot
||ALCOVER-MOLL: Cuixal de calces o pantalons (Empordà, Camp de Tarr., Urgell).
                           Cuixa de porc salada o amanida per a guardar-se i esser menjada.

38. Demprés, desemprés o emprés De Roser Delclòs
    A més de dir després.
Afegim-hi que a l'Empordà, "després" també sembla que vol dir "llavors" o "ara fa un moment". Així sentirem: "T'ho he dit després" o "Ho hem vist emprés". "Ho som dit emprés". A Lleida dirien "adés" i a la Garrotxa, "suara".

39. Denerit De Roser Delclòs
||ALCOVER-MOLL: Petit i magre per insuficiència de creixement.
  'DIEC'
      Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'denerit'"

40. Desvirondat, -ada
||ALCOVER-MOLL: Descaragolat, desfet; espatllat (Garrotxa, Empordà, Vallès). «Cervell desvirondat»: cervell pertorbat.

41. Eirola
    ||ALCOVER-MOLL:Redol de terra d'un hort, dins el qual es conrea llegum, hortalissa, flors, etc.

42.Eixarreït
||ALCOVER-MOLL: Ressec; mancat de la humitat normal; endurit per dessecació.

43. Embarranquinar De Roser Delclòs
    Ficar per dins un barranc.
||ALCOVER-MOLL: v. tr. Ficar en un negoci, empresa o situació de perill o dificultats (Empordà).

44. Embull
||ALCOVER-MOLL: Conjunt de coses reunides confusament, difícils de separar o de destriar.

45. Empavescar De Roser Delclòs
||ALCOVER-MOLL: v. tr. Empeguntar; untar de cosa enganxosa.

46. Enfosques De Roser Delclòs
    Anar a les enfosques.
||ALCOVER-MOLL: f. pl. A les fosques. (Empordà, Vallespir).


47. Engavanyar De Roser Delclòs
||DIEC2 v. tr. La roba, embarassar els moviments (de qui la porta). Aquest abric m'engavanya qui-sap-lo.
Ve de 'gavany', un gruixut capot amb mànigues.
Diu que a La Garrotxa en diuen "engaldropar".
      
Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'engavanyament'"         Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'gavany'"

48. Engiponar
Anar ben egiponat o mal engiponat vol dir anar ben vestit o mal vestit.
||ALCOVER-MOLL: Abrigar, cobrir de roba.   'DIEC'

49. Ennuegar-se
    "Sempre que vol beure amb porró, s'ennuega, és a dir s'engargussa o s'embarbussa". També es diu, li va per mal camí.
||ALCOVER-MOLL: Obstruir la respiració produint tos o impedint de parlar.   'DIEC'

50 . Encimbellar
||ALCOVER-MOLL: Curullar, omplir fins més amunt de les vores del recipient. «La cistella està encimbellada de fruita».

51. Enxarinar, enxarinar-se
    Enfadar-se, enraviar-se: "Es va enxerinar de mala manera". "El varen fer enxerinar de seguida"
||ALCOVER-MOLL: Irritar, enfadar (Gir., Olot); cast. enfadar.

52. Esbardufir
     Clavar crits a algú. Renyar fort, escridassar. Paraula no trobada a cap diccionari. Si a internet

53. Esbatanar
     Obrir completament finestres o balcons.
||ALCOVER-MOLL: Obrir completament, en tota l'amplitud d'obertura.   'DIEC'

54. Escaguitxar
     Es diu quan un cosit s'estripa perquè la roba s'ha esfilagarsat o desfilat.
||ALCOVER-MOLL: refl. Desfer-se una cosa deixant anar allò que s'hi conté.

55. Escamperi o escampeig
    Tot de coses escampades i desordenades.
||ALCOVER-MOLL: ESCAMPEIG m. Escampadissa (Empordà).

55b. Escarquillat, ada De Ramon Puig
||ALCOVER-MOLL: adj. Deixondit, llest, viu de potències; cast. despabilado, listo. (Ross., Empordà, Vallès).

56. Escuquissar o escoquissar
     "Escuquissar el pollastre".
Treure la carn de l'os, a pessics, amb els dits, quan ja és cuita. Paraula no trobada a cap diccionari    

57. Esgallimpantes De Roser Delclòs
     "Veure una cosa d'esgallimpantes".
Veure-ho ràpidament sense poder posar-hi atenció, sense fixar-s'hi gaire. S'assembla a "d'esquitllentes" o "de rampillada"

58. Espassar-se De Roser Delclòs
     "El mal temps ja s'ha espassat".
||ALCOVER-MOLL: || 1. refl. o intr. Passar, cessar (un estat anormal de salut, d'ànim, de temps atmosfèric.

59. Espinguet
     Veu aguda i estrident o persona que té aquesta veu.
||ALCOVER-MOLL: 1. Crit o so agut i estrident.    2. Persona i especialment dona que crida molt i amb veu estrident. 'Cap espinguet d'ocell' J. Ruyra

60. Estantís De Carme Llobet
     Que no és fresc..
||ALCOVER-MOLL: Que no és fresc; que comença a corrompre's, a passar-se, a tornar dolent;

61. Esterrejar
     "Ahir vàrem esterrejar la cuina".
||ALCOVER-MOLL: v. tr. Netejar fregant amb terra d'escudelles (feta de granets porosos i abrasius) o altra substància absorbent (Empordà, Gir.).

62. Fangassos
     "Aquest nen ja fa fangassos".
Va mastegant el menjar d'un costat a l'altre i no se l'empassa perquè no té gana".
||ALCOVER-MOLL: Fer fangassos: portar malament un negoci, de manera que cal deixar forçosament la cosa a mig fer (Alt Empordà, Garrotxa).

63. Fegí De Roser Quera
     Vol dir "llaminer", que li agraden les coses dolces. Paraula no trobada a cap diccionari  
Mireu: Català de l'Empordà

64. Feix. "Tenir-ne un feix".
     Anar carregat de feina o de preocupacions. "Amb el pare malalt i la mare delicada, la Maria ja en té un bon feix o se'n veu un bon feix".
||ALCOVER-MOLL: Càrrega moral; pes d'obligacions, de penes, de treball.

65. Fonya
     "Posar-ho en fonya".
Posar una peça de roba en remull abans de rentar-la.
||ALCOVER-MOLL: En fonya: en remull (Rabós d'Empordà). «Naps en fonya».

66. Franquet
  cliqueu      Cranc.
||DIEC2:  m. Crustaci decàpode del grup dels braquiürs, amb el cefalotòrax molt més ample que l'abdomen i amb el primer parell de potes molt grosses i en forma de pinça. Cranc de mar comú.

67. Fúger
    En comptes de dir fugir.

68. Galindaina
     ||ALCOVER-MOLL: 1. Adorn llampant i de poca vàlua. 2.pl. Feinetes, ocupacions lleugeres i sense importància (Empordà).

69. Gamat
     "Aquell està mig gamat".
Que no es troba prou bé encara que faci vida com sempre.
||ALCOVER-MOLL: Emmalaltir-se d'una malura interior, com dels pulmons, dels renyons, fetge, etc., que dura molt i consumeix el malalt (Ribes, Ripoll, Olot, Empordà, Martinet, Collsacabra, Plana de Vic).

70. Ganyils
    "Fer bons o mals ganyils una persona.": Fer cara de salut o de trobar-se malament.
||ALCOVER-MOLL: GANYIL m. (usat principalment en pl.: ganyils). Ganya, part superior de la gola. Part carnosa i gruixuda que tenen els porcs sota les barres. Bigots del gos o del gat (Empordà);

71. Gardela
Unna gardela és una bofetada, una pinya: "Si et torna empipar, venta-li una bona gardela". Paraula no trobada a cap diccionari

72. Garota o garoina
  
cliqueu     Eriçó de mar
||DIEC2: m. Animal equinoderm de la classe dels equinoïdeus regulars, de forma globular aplatada i amb la closca eriçada de pues.

73. Gibrell o llibrell De Roser Quera
    Palangana de terrissa.
||ALCOVER-MOLL: Recipient de terrissa, a manera de plat gran, de forma troncocònica invertida, més ample que alt, i que serveix per a escurar els plats, rentar-se els peus, posar coses en remull.

74. Granussa
  cliqueu      "Per dinar, sovint hi ha granussa".
Són llegums secs. Com ara, cigrons, mongetes, llenties.
||ALCOVER-MOLL: Conjunt de granets; qualsevol grana bona per a menjar.   

75. Granyota
     Manera de dir granota a l'Empordà..
||ALCOVER-MOLL: |Granota (Rosselló, Capcir, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Alt Empordà, Gir.).

76. Grenyal De Roser Delclòs
     "Aquest arròs és bo perquè és grenyal".   'DIEC'
||ALCOVER-MOLL: Cuit incompletament, que encara dureja una mica (Empordà, Vallès, Barc., Camp de Tarr.).

77. Guaret
     "Fer guaret".
Fer la rega per sembrar.
||ALCOVER-MOLL: | Llaurada primera d'un camp que ha de sembrar-se.

78. Guissar
     Lladrar, un cos.
||ALCOVER-MOLL:Lladrar (Alt Empordà) Etim.: derivat del radical guis, var. de gos.

79. Llamec o llemec
     Qué és molt primmirat en el menjar. No acaba de trobar res bo.
||ALCOVER-MOLL: LLAMENC, -ENCA adj. Delicat i triat en el menjar; que li agraden poques coses, només les més fines.

80. Fer la llep llep
     Es diu quan es fa malament la netaja de casa, perquè es va d'un costat a l'altre netejant a mitges, una mica d'aquí i una mica d'allà. Paraula no trobada a cap diccionari

81. Lleure
     "Quan em llegui ja et cosiré aquest botó". Quan em vingui bé o tingui un moment.
"No ho he fet perquè no m'ha llegut". No he trobat el moment de fer-ho.
||ALCOVER-MOLL: Haver-hi temps hàbil, ocasió.

82. Llosc (fon: llósc)
     "No siguis llosc ".
||ALCOVER-MOLL: | Molt curt de vista; que no hi veu sinó de molt prop;

83. Llufa
    Xafarder o xafardera
||ALCOVER-MOLL: Dona aficadissa i excessivament curiosa (Olot, Gir.); cast. entrometida, curiosa.
                           Ventositat sense soroll.

84. Magallina De Roser Quera
    Eina per podar vinyes i oliveres.
|| ALCOVER-MOLL: Magall d'una pala de tres dits d'ample emprat per a arrencar bosc o esmatassar.

85. Mastegons
    "Aquella carn fa uns mastegons!" Vol dir que vas mastegant amb dificultat la carn d'un costat a l'altre de la boca.
|| ALCOVER-MOLL: MASTEGÓ m. Conjunt de roba, paper, etc., molt mastegat (Men.).

86. Mesell
    D'una certa tossuderia perquè té poc seny.
||ALCOVER-MOLL: |Insensible als cops, al dolor (Empordà, Plana de Vic).

87. ModegarDe Roser Quera
||ALCOVER-MOLL: v. tr. Furgar el porc, fregar el morro per terra procurant fer-hi clot,(cast. hocicar.

88. Moixò De Roser Quera
    Ocell petit.
||ALCOVER-MOLL: Ocell en general, i especialment els petits.

89. Nariu De Roser Delclòs
    "Tinc aquest nariu tapat". Els narius són els forats del nas.
||ALCOVER-MOLL: Forat del nas.
      
Enllaça amb 'El Rodamots'     'Cada dia un mot' comenta la paraula 'nariu'"

90. Núgol i ennugolat De Roser Delclòs
    En comptes de dir núvol o ennuvolat
Núgol es fa servir tant de substantiu: "Un núgol negre" com d'adjectiu: "El cel és ben núgol" que vol dir "està ben ennugolat" (ennuvolat)

91. Olier De Roser Delclòs
  
cliqueu     Sitrell o setrill
||ALCOVER-MOLL: Recipient de terrissa, amb ansa lateral o a la part superior i amb un broc curt a un costat, que serveix per a tenir i abocar oli

92. Orni De Carme Llobet
"Fer l'orni" és fer el desentès.
||ALCOVER-MOLL: Fer l'orni: fer el desentès.

93. Paifart
||DICCIONARI PRÀCTIC I COMPLEMENTARI : Persona molt orgullosa, que no aprecia les coses que se li fan o que se li donen. | SIN: Burro entonat, bufat, malagraït, desagraït, ingrat, massafart, (cregut, flatós Val).
||ALCOVER-MOLL: PAIFART, -ARTA adj. Pafart (Empordà). "Les llambregades furients d'aquella paifarta" Roger Pera plata 73. "A hont van aquexes payfartes de senyoretes.", M. Roger (Ilustr. Cat. 1907, pàg. 11).

94. Panada De Roser Delclòs
     "Avui hem fet panada".
Es diu quan les coses no surten bé, com ara quan hi ha mal mercat a Figueres.
||ALCOVER-MOLL:Interrompre's la feina de la batuda a causa de la pluja (Empordà, Lluçanès, Moianès, Urgell, Segarra, Penedès).

95. Pelilles De Roser Delclòs
||ALCOVER-MOLL: f. pl. Peladures; pela prima, com la de pomes, de patates i dels carracs de suro (Empordà, Garrotxa, La Selva).(=pelies)

96. Parpal De Roser Quera
És com una escarpa de fer forats.
||ALCOVER-MOLL: Barra sòlida, de ferro o de fusta, per a fer palanca.

97. Petja
"No deixis de petja".
||ALCOVER-MOLL: Deixar de petja algú o alguna cosa: cessar d'ocupar-se'n, d'anar-li prop, de treballar per aconseguir-lo, per dominar-lo, per obtenir-ne quelcom.

98. Pioc "L'avi encara està una mica pioc. Fa poc que ha passat la grip"
||ALCOVER-MOLL: Malaltís; mancat de salut, macilent.
  'DIEC ac. 3'

99. Piulots De Roser Delclòs
     "De tant tocar aigua freda m'han vingut piulots".
||ALCOVER-MOLL:Dolor viu dels dits, produït pel fred intens.

100. Platgèria De Carme Llobet
     Estat de benestar. Tot ens va bé. Paraula no trobada a cap diccionari
||ALCOVER-MOLL: PLATXERI m. i PLATXÈRIA f. Acció delitable; plaer (Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Garrotxa)

101. Rabassa
||ALCOVER-MOLL: "Soca grossa i seca, destinada a esser cremada".
A l'Empordà, però, té un altre significat. Amb aquests versos populars ho sabrem:
    Bondia padrí/ Nadal ha vingut/ doneu-me la rabassa/ i Déu us dongui salut!
ja veiem que "la rabassa" és una gratificació que la padrina o el padrí dóna per nadal al seu fillol o fillola.
  'DIEC'

102. Ransumat De Roser Delclòs
     Vell, passat, arrugat, pansit. Paraula no trobada a cap diccionari

103. Regantell De Roser Delclòs
||ALCOVER-MOLL: Regalim, líquid que corre a fil prim.
"Regantellar" és el verb correponent.

104. Relleix De Roser Delclòs
  cliqueu Així s'anomena sempre la lleixa clavada a la paret al cim de la llar de foc.
||ALCOVER-MOLL: Lleixa que surt de la paret o de la campana de la xemeneia o que forma part d'un armari (Empordà, Ripollès);   'DIEC'

105. Renadiu De Roser Quera
"Ai la meva trumfa renadiua!". Expressió "carinyosa" de l'àvia a la neta petita quan l'agafava a coll.
||ALCOVER-MOLL: Renadiu: Planta, fruit que reneix sense esser sembrat de nou. «Ja hem collit les patates, però encara en sortiran de renadiues».

106. Renós
  cliqueu ||ALCOVER-MOLL: Part ossosa molt sortida del costat del dit gros del peu (Empordà). Galindó.   'DIEC'

107. Repàs
||ALCOVER-MOLL:(gal·licisme) Menjada, àpat (Andorra, Empordà).   'DIEC'

108. Repetell De Roser Delclòs
Al pati hi fa un repetell de sol que no es pot aguantar.
||ALCOVER-MOLL: Repetellar vol dir: lluir, deixar-se veure amb esclat de llum o de color.   'DIEC'

109. Reveixí De Roser Delclòs
||ALCOVER-MOLL: Porció de pell alçada prop d'una ungla (Ross., Ripollès, Empordà, Garrotxa, Plana de Vic, Camp de Tarr., Eiv.).

110. Rilat De Roser Delclòs
    "Aquell sembla mig rilat".
Que no acaba de tenir seny. Paraula no trobada a cap diccionari

111. Rispa De Roser Delclòs
    Vent fred. "Aquí hi fa una rispa que no s'hi pot estar".
||ALCOVER-MOLL: Aire molt fred (Garrotxa, Pla de Bages).

112. Rivera De Roser Delclòs
    Riera. Corrent d'aigua petit o que només baixa quan plou.
||ALCOVER-MOLL Riu, corrent d'aigua permanent (Ross., Conflent, Ripollès, Empordà).

113. Roïnejar De Roser Delclòs
    Fer una pluja petita. Plovinejar. Plovisquejar.
||ALCOVER-MOLL: Caure roïna, ploviscar.(Ripollès, Gir., Empordà, Garrotxa, Lluçanès, Plana de Vic, Pla del Llobregat).   'DIEC'
114. Sacotell
||ALCOVER-MOLL: Sac petit (Empordà, Garrotxa, La Selva).
  'DIEC'

115. Semar De Roser Delclòs i Roser Quera
    "Deixa la caçola al foc fins que es sami tot el suc".
||ALCOVER-MOLL: Minvar, mencabar; reduir-se a la meitat o a menys de la meitat (Cerdanya).   'DIEC'

116. Senatxo De Roser Delclòs
    Bossa o cabàs
||ALCOVER-MOLL: 1. Senalla rodona, amb tapadora, destinada sobretot a dur queviures (or., occ.)
2. Bossa d'espart, i de vegades de palma o de cuiro, que els carreters porten lligada a la barana del carro.

117. Taflic!
    Interjecció d'admiració.
||ALCOVER-MOLL: (Alt Empordà, Gir., Barc.); cast. caramba! Var. form.: tafloc!, tafoi!, tafoll! Etim.: deformacions eufèmiques de 'te fot'.

118. Tangí
  
cliqueu  Cossi per fer-hi la bugada.
||ALCOVER-MOLL: Etim.: de l'àrab tajin, 'casserola de terra'.

119. Tannara De Roser Quera
     Truita de farina sense ou. Paraula no trobada a cap diccionari amb aquest sentit.
||ALCOVER-MOLL: 1. f. Trena de cabells embolicada en forma rodonenca (Barc., Empordà). 2. m. Ximplet, beneitó (Puigcerdà).   'Llengua de sempre'

120. Terrabastall i temperi
     Seguit de fresses o sorolls. Potser temperi és més aviat fressa de crits.   'DIEC terrabastall'   'DIEC temperi'

121. Tempanell De Roser Delclòs
    Envà
||ALCOVER-MOLL: Paret prima feta de rajoles posades de cantell, de posts, de canyissos enguixats.   'DIEC'

122. Tracanet De Roser Delclòs
     Persona animada i activa. Que no para mai. Paraula no trobada en aquest sentit a cap diccionari

123. Traguinyol De Roser Delclòs
     "Fer un traguinyol" vol dir fer un glop de beguda, especialment de vi. Un traquinyol és un traguet de vi, especialment amb porró.
||ALCOVER-MOLL: Traguet. "Té, fes un traguinyol i descansa", Moreira Folkl. 118.   'DIEC'

124. Trapaus De Roser Delclòs
     "Agafar els trapaus" vol dir agafar les coses i posar-se a punt per marxar. O senzillament anar-se'n.
||ALCOVER-MOLL: Agafar o tocar el trapau (o els trapaus): anar-se'n, en llenguatge familiar.

125. Trompis De Roser Delclòs
     ||ALCOVER-MOLL: Anar de trompis: anar per terra per efecte d'una empenta.
També pot ser d'una ensopegada.   'DIEC'

126. Fer truques De Roser Quera
     Vol dir congeniar amb una altra persona. Avenir-se.
||ALCOVER-MOLL: Truca: Nou grossa o pinyol de préssec amb què els nois tiren a les nous o pinyols arrestellats.

127. Venir
     "Venir blanc".
En el sentit de tornar-s'hi. Exemples: "No ho puc fer venir net". "Quan li vares dir allò, va venir ben vermell".
||ALCOVER-MOLL: Tornar-se, convertir-se; passar d'un ésser o estat a un altre «Si el guardéssim gaire temps, aquest oli vindria ranci» (Empordà, Garrotxa). «Aquesta nena ve gran» (=torna gran) (Agullana). «Estava tot suat, que semblava que havia de venir malament»(Gir.).

127b. Vilió
     " No tenir vilió de fer una cosa".
Vol dir no tenir-ne forces o no tenir-ne ganes. Paraula no trobada a cap diccionari

128. Viver
  
cliqueu ||ALCOVER-MOLL: Safareig gran, que serveix principalment com a dipòsit d'aigua per a regar. Safareig de rentar (Gir., Empordá, Garrotxa, Selva del C., Xàtiva).   'DIEC'     

129. Xamberga De Carme Llobet
     "Anar vestit a la xamberga".      Anar mal vestit, de qualsevol manera.
||ALCOVER-MOLL: Casaca ampla que tenia el folro voltant la roba i formant les solapes i les botes de les mànegues.  
'DIEC'

129b. Xicra De Roser Quera
||ALCOVER-MOLL: Tassa estreta, més alta que ampla, que serveix principalment per a prendre xocolata.

130. Xitxarel·lo
||ALCOVER-MOLL: 1. Nen o noi petit però eixerit, bellugadís.
2. Jovenet amb pretensions d'home; jove de primera votada (Empordà, Lluçanès, Maresme, Vallès, Tortosa)
3. Home de poca serietat, que fa coses de noi.   'DIEC'

131. Xiu De Roser Delclòs
     "No fer xiu".
     "Des que va tenir la grip que no ha fet més xiu". Vol dir que mai més no s'ha trobat bé.
||ALCOVER-MOLL: No fer xiu: no tenir vitalitat, no fer res de bo, no tenir la força que pertoca (Empordà).

132. Xurxigoi De Roser Quera
||ALCOVER-MOLL: Formiga que té el cap vermellós i que sol habitar damunt certs arbres, principalment l'olivera i l'alzina surera (Crespià).

         Català del Rosselló Paraules en desús a l'Alt Empordà. Premi treball de recerca          Català del Rosselló    Col·laboració de Joan-Daniel Bezsonoff
Català de l'Empordà    Paraules de Massanet

 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
 A dalt de tot
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 11 al vostre e-mail"
Següent: Index12 - Català i castellà
   Enllaços exteriors          Diccionari català, valencià, balear Alcover-Moll       Enciclopèdia catalana  Enciclopèdia SAU      Institut d'estudis catalans  Diccionari DIEC2      Aprenentatge del català  Diccionari DIDAC      Real Academia Española  Diccionari castellà
             Català. sinònims, castellà, anglès  Tots els diccionaris     Problemes de física en flash  Física en flash       Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  IES R.Muntaner       L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology       Xon's rem  Xon's rem