Introducció Inici   1.Verbs Verbs   2. Els adjectius Adjectius   3. La fonètica Fonètica   4. Els adverbis Adverbis   5. Els pronoms Pronoms   6. Les conjuncions Conjuncions   7. Els substantius Substantius   8. Les preposicions Preposicions   9. Religió, noms, festes i llatí Religió.Noms
  10. La natura Natura   11. Mots de l'Alt Empordà Empordà   12. Vocabulari català i castellà Català i castellà   13. Barbarismes castellans Castellanismes   14. Una mica de tot De tot   15. Expressions Expressions   16. L'anglès i el català L'anglès   17. Els mitjans de comunicació RTV-diaris   18. Català del Gironès Girona   19. Català de Lleida Lleida
Index14 - Una mica de tot Índex general
Index16 - L'anglès i el català
Hi ha moltes expressions del castellà que les volem dir en català traduint paraula per paraula. Això no és pas correcte. Cal saber les frases equivalents que són les populars catalanes i que tenen la mateixa idea.
    Posant el ratolí al cim de cada frase, veurem la frase catalana equivalent.
    1. A la tun tun     Anar al metge, dentista,..     Anar amb cuidado     A pesar de DIEC
    2. Donar-se pisto     A obscuras     Fer bon temps     De risa
    3. Pagar el pato     Armar follón     A simple vista     Donar-se'n compte
    4. En sèrio diccionari.cat     Ni tanto ni tan poco     Posar-hi pegues     No pega
    5. Fer-se un taco     Fer el pavero     Nada menos     A drede
    6. A granel     A pesar de     Treure endavant S.Política Lingüística     Pagar el pato
    7. No donar el braç a tòrcer     Menos mal Fica-hi la llengua     Donar-se pressa     De cuajo
    8. No m'hi aclaro     De repent Facebook     De veritat     En un obrir i tancar d'ulls
    9. No ha fet altra cosa     Fins aquí podíem arribar!     Ara no se m'ocorre     T'importa que fumi
    10. M'ha contagiat els badalls     Asseca't les mans     Quin gos més gran!     Quina polsera més bonica!
    11.T'importaria deixar-me ...     Com no?     Ni se t'acudeixi     Mort el gos, morta la rabia
    12. Per si això fos poc     No és res de l'altre dijous.     Jo solet o ell solet     Sortir endavant
    13. Tots a la vegada     No s'atreveix     Fes-ho poc a poc     Ha donat un salt
    14. Dona't pressa UOC     Allà tu     Emportar-se per davant     Jo ho tinc clar
    15. En breus instants     En aquests moments     El matí de dilluns     Vols algo més?
    16. Avui per avui Un bocí de llengua     Lliurar-se d'una bona     Això és de calaix     Caure la nit
    17. No hem va donar la gana     M'entren ganes de...     Li importa un pito     Qui va ara? Qui és ara?
    18. Anem a veure     És el teu torn     El mostrador de la tenda     Tancar la porta
    19. No li ha sentat bé     Afineu les oïdes     Què puc fer per vostè?     Qui va ara?
    20. El proper dijous     Dóna'm un petó     Dormir com un tronc     El proper dilluns
    21. Se't cauran les ulleres     Portar un nen en braços     Fer la vista grossa Diccionari UOC     Donar-se compte Fica-hi la llengua
    22. Sortirem endavant               

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 15 al vostre e-mail" Següent: Index16 - L'anglès i el català

Els refranys catalans recollits per Josep Pujol i Vila de Móra d'Ebre
   Enllaços exteriors          Diccionari català, valencià, balear Alcover-Moll       Enciclopèdia catalana  Enciclopèdia SAU      Institut d'estudis catalans  Diccionari DIEC2      Aprenentatge del català  Diccionari DIDAC      Real Academia Española  Diccionari castellà
            Català. sinònims, castellà, anglès  Tots els diccionaris      Problemes de física en flash  Física en flash       Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  IES R.Muntaner       L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology       Xon's rem  Xon's rem