Introducció Inici   1.Verbs Verbs   2. Els adjectius Adjectius   3. La fonètica Fonètica   4. Els adverbis Adverbis   5. Els pronoms Pronoms   6. Les conjuncions Conjuncions   7. Els substantius Substantius   8. Les preposicions Preposicions   9. Religió, noms, festes i llatí Religió.Noms
  10. La natura Natura   11. Mots de l'Alt Empordà Empordà   12. Vocabulari català i castellà Català i castellà   13. Barbarismes castellans Castellanismes   14. Una mica de tot De tot   15. Expressions Expressions   16. L'anglès i el català L'anglès   17. Els mitjans de comunicació RTV-diaris   18. Català del Gironès Girona   19. Català de Lleida Lleida
Índex04 - Els adverbis Índex general
Index06 - Les conjuncioms
1. En porto i els porto
    Cal fer servir "en" quan es tracta de coses de les quals no s'ha parlat abans i farem servir "els" , "el", "la" o "les" quan ja sabem a què ens referim perquè són coses que ja n'hem parlat. Posem-hi exemples:
    "-Portes cèntims? -Sí, en porto".
    "-Portes els cèntims? -Sí, els porto". Aquí ja es veu que es tracta d'uns diners dels quals ja s'havia parlat abans. Article sencer
3. No arriba i no hi arriba
    Farem servir no arriba, en casos com ara, quan algú que esperem no ve. Farem servir no hi arriba, quan algú vol agafar una cosa i no pot perquè està massa enlaire o massa lluny.
    Hem posat aquests exemples perquè es fan servir sovint en les retransmissions de partits de futbol. Solen dir "Aixeca la cama i no arriba" quan hauria de ser "no hi arriba" o potser millor dir "aixeca el peu" que no pas "aixeca la cama".
Article sencer
5. Pronoms febles
    Aquí hi ha els pronoms sense apostrofar, davant i darrere el verb:
a) De complement directe
    EM -ME, ENS -NOS; ET -TE, US -VOS; EL -LO, LA -LA; ELS -LOS, LES -LES; ES -SE, EN -NE, HO -HO.
b) De complement indirecte
     EM -ME, ENS -NOS, ET -TE, US -VOS, LI -LI, ELS -LOS, ES -SE. Article sencer
7. Què fas i què hi fas. Què dius i què hi dius
    Preguntem "què fas aquí?" quan ens interessem per allò que un amic nostre està fent allà en aquell moment. Però si diem "què hi fas aquí?" llavors el significat és ben diferent. Aquesta manera de dir, amb el pronom feble "hi" fa suposar que hem trobat l'amic en un lloc on no esperàvem que fos.
    Els pronoms febles, que sempre ens fan patir una mica, són una gran riquesa de la nostra llengua. Ens permeten matisos que potser no hi ha cap altra llengua que pugui expressar. Article sencer
9. Els pronoms, a vegades, canvien de verb
    Hi ha alguns verbs que en la manera usual que tenim de dir-ho, s'emporten el pronom del verb de l'oració subordinada. Això he trobat que passa amb els verbs venir, tornar i anar quan són en imperatiu. Exemples:
- Amb venir:
No solem dir mai "Vine a ajudar-nos" sinó "Vine-ns a ajudar". Tampoc no diem: "Vine a fer-m'ho" sinó "Vine-m'ho a fer" o tan podem dir: "Veniu a veure'ns" com "Veni-nos a veure". Article sencer
11. Necessitem el "lo"
    En el parlar habitual solem fer servir el pronom demostratiu "lo" encara que sapiguem que no és ben dit i que per fer-ho correctament cal posar-hi el pronom "el". Emperò llavors el sentit no és pas ben bé el mateix. Mirem aquests exemples. "Va triar lo que va voler" i "Va triar el que va voler". En el primer cas es pot suposar que va triar tantes coses com va voler i en el segon, mes aviat sembla que només va poder-ne triar una. Article sencer
2. Dóna-ho i dóna-li
    Primer recordem que el verb donar té dos complements: el directe que és la cosa donada i l'indirecte que és la persona que rep allò que es dóna.
    Posem-hi un exemple: "Dóna aquest llibre al teu pare.". Aquí "llibre", és complement directe i "el teu pare", complement indirecte
    Però seria incorrecte si ara diguéssim: "Dóna-li al teu pare". Aquí hi hauria el complement indirecte dues vegades: li i pare i ens hauríem deixat el complement directe llibre. Article sencer
4. Veure i veure-hi
    Mirem aquestes dues frases: "No veu res" i "No hi veu gens". Són de significat ben diferent. El primer cas potser "no ho veu" perquè no ho mira prou bé en el segon, en canvi, "no hi veu" perquè no està bé de la vista.
    Igualment passa amb: "Sentir i sentir-hi". Si diem: "No ho sent" és perque potser està massa lluny o fan fressa. Si diem "No hi sent" volem dir que està malament de les orelles.
Article sencer
6. Tots i tothom
Semblen sinònims però no ho són ben bé. Si diem "Tots ho sabem això", ens referim a les persones que són allà presents o que pertanyen a un mateix col·lectiu. Si diem "Tothom ho sap" llavors no hi posem límits no excloem ningú. En aquest cas, en castellá i en francès, diuen "tot el món": "Todo el mundo". "Tout le monde".
    En català no hem de dir mai "tot el món" quan ens referim a tothom. La nostra manera de dir és "tothom" i prou. Direm "tot el món" quan signifiqui de debó "tot el món" no quan vulguem dir "tothom".
Article sencer
8. Els pronoms en i hi
     En té les formes 'n, n' i ne. Exemples:
"Tens pa? Sí, encara en tinc". "En vols més?". "Ja n'agafaré"
. "Menja'n més". "Fes-ne una queixalada" (en, n', 'n, ne = pa).
     Hi. Exemples:
"Han sortit cap a Girona i ja hi són". (hi = Girona).
"Has posat la sal a taula? Si ja l'hi he posada" (hi = taula).
     En i Hi. Exemples:
"Tens diners a la cartera? Sí, n'hi tinc". (n' = diners, hi = cartera)
"Has posat sal a l'amanida" Sí, n'hi he posat. (n' = sal, hi = amanida) Article sencer
10. Pensar-s'hi i pensar-s'ho
Quan diem: "No t'hi pensis" o "No t'hi pensis més" volem dir que l'has encertada.
Però si diem: "No t'ho pensis" o "No t'ho pensis pas." volem dir que vas equivocat. És com qui diu "No t'ho creguis".

Article sencer   A dalt de tot


Següent: Index06 - Les conjuncioms
   Enllaços exteriors          Diccionari català, valencià, balear Alcover-Moll       Enciclopèdia catalana  Enciclopèdia SAU      Institut d'estudis catalans  Diccionari DIEC2      Aprenentatge del català  Diccionari DIDAC      Real Academia Española  Diccionari castellà
             Català. sinònims, castellà, anglès  Tots els diccionaris      Problemes de física en flash  Física en flash       Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  IES R.Muntaner       L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology       Xon's rem  Xon's rem