Introducció Inici   1.Verbs Verbs   2. Els adjectius Adjectius   3. La fonètica Fonètica   4. Els adverbis Adverbis   5. Els pronoms Pronoms   6. Les conjuncions Conjuncions   7. Els substantius Substantius   8. Les preposicions Preposicions   9. Religió, noms, festes i llatí Religió.Noms
  10. La natura Natura   11. Alt Empordà Empordà   12. Vocabulari català i castellà Català i castellà   13. Barbarismes castellans Castellanismes   14. De tot De tot   15. Expressions Expressions   16. L'anglès i el català L'anglès   17. Els mitjans de comunicació RTV-diaris   18. Català del Gironès Girona   19. Català de Lleida Lleida

Index 18 - El català de Girona Índex general
Pàgina inicial

     Aquí fem un recull de paraules sentides a les terres de Lleida.
     Són més de dos centenars de paraules (266) que eren vives i usuals als pobles de les comarques de Lleida fa una colla d'anys i que jo no havia sentit mai. Són tretes del seu parlar de cada dia. Algunes no són pas exclusives de Lleida. Les paraules que són al DIEC, es poden consultar, altres les hem trobat a l'Alcover-Moll.

                     A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    X    Y    Z   
A abadejo
bacallà
'DIEC'
adés
fa un moment
'DIEC'
afuat
que va
depressa

'DIEC'
agarrar
agafar fort 'DIEC'
aixins
així
  Acceptat a a l'Alcover-Moll
a lego
d'aquí un moment
Alcover-Moll 
alfals
userda
Camp d'alfals. Cliqueu. 'DIEC'
allun
lluny
Alcover-Moll 

ampastre
treball
mal fet

Alcover-Moll 
ampessar
començar
ampudegar,
empudegar
empipar
'DIEC'
anae,
cantae
anava, cantava
ànic Es deia molt 'pato'
ànec
Ànec, pato. Cliqueu.
apegar
apegalós
enganxar,
enganxós

'DIEC' 'DIEC'
aplegar
plegar
recollir
de terra

 Cliqueu. 'DIEC ac 3'
apariar
arreglar,
adovar

'DIEC'

antrepussar
ensopegar
Alcover-Moll 
aquestos,
aqueixos
aquests
Alcover-Moll 
an ves de
en comptes de
arena
sorra
'DIEC'
aresta
espina de paix   'DIEC'
aringada Acceptat a a l'Alcover-Moll
arengada
Aringada. Cliqueu.   
arrofredar
arrefredar Acceptat a l'Alcover-Moll
refredar
arroplegar Acceptat a l'Alcover-Moll
arreplegar
  

arropenjar Acceptat a a l'Alcover-Moll
repenjar
ascatxic
ascarxic
esquitx
'DIEC'
aspentejar
espentejar Acceptat a l'Alcover-Moll
aspényer
donar empentes
empènyer
espènyer Acceptat a l'Alcover-Moll
astorar l'astor és un ocell rapinyaire
esverar, espantar
  'DIEC'
astor. Cliqueu.
astuviar
estubiarAcceptat a l'Alcover-Moll
estalviar
atansar
acostar
'DIEC'
ativocar-se
etivocar-se Acceptat a l'Alcover-Moll
equivocar-se
aubergínia Acceptat a l'Alcover-Moll
albergínia

aumetlla
ametlla
aumon
enlloc
Alcover-Moll 
aureneta
oreneta
aurir
auridor
obrir,
obridor Acceptat a l'Alcover-Moll
avarca
mena de calçat
Una avarca. Cliqueu. 'DIEC'
aviar
deixar anar
aviar les gallines, els conills... 'DIEC'
avispa
vespa, avespa Avispa. Cliqueu. Acceptat a l'Alcover-Moll
avon
a on Avon l'has vist? o engon l'has vist?
auliva
olivaB bajoques
mongetes
tendres

'DIEC'
baldar,
baldador
gronxar,
gronxador

Baldador. Cliqueu.
baratar
intercanviar donar una cosa a canvi d'una altra.
'DIEC'
bassa
safareig,
piscina

'DIEC'
birinar
berenar
boga
balca se'n fan cabaços i seients de les cadires
'DIEC ac 2'
bòria
boira
Bòria. Cliqueu.
botonar
cordar
els botons
'DIEC'
 A dalt de tot

bromes
núvols
'DIEC'
bultra
arbreda Bosc de ribera
Bultra. Cliqueu. 'DIEC'

C canella
aixeta
Canella. Cliqueu. 'DIEC'
catxar
xinar
'DIEC'
catxipanda
samfaina acceptat a l'Alcover-Moll
cavalló
rega, solc
Cavallons. Cliqueu. 'DIEC'
clofolla
cloves d'ave-
llana,atmetlla...
  'DIEC'
colgar
soterrar
'DIEC'
complir acceptat a l'Alcover-Moll
omplir. emplenar
coneixut
conegut

cordell
cordill
'DIEC'
cotxo
porc acceptat a l'Alcover-Moll
cunya
cuina acceptat a l'Alcover-MollD davall
sota
'DIEC'
despús-ahir
abans-d'ahir Alcover-Moll  'DIEC'
dien
deien
quan em digon
diguin
dingú
ningú acceptat a l'Alcover-Moll
domenge
diumenge acceptat a l'Alcover-Moll
dixar
deixar acceptat a l'Alcover-MollE empeçar castellanisme
començar
empegar, ampegar
encomanar una malaltia 'DIEC'
entomar
escopsar
'DIEC'
entrepussar
ensopagar Alcover-Moll 
enxumenia acceptat a l'Alcover-Moll
xemeneia Xemeneia. Cliqueu.
esbufegar
asbufegar
respirar cansat 'DIEC'
escarranxar-se
separar les cames eixancarrar, enxancar
passar per
l'escarranxa
passar per
sota les cames

escatxigar acceptat a l'Alcover-Moll
ascatxigar
esquitxar
escopinada acceptat a l'Alcover-Moll
escopinyada
esfereir
espantar
'DIEC'
esgarronar
estalonar
'DIEC'
esgraó
escaló
'DIEC'
estefanòria
pastanaga a l'Empordà: 'carrota' Estefanòria, pastenaga, carrota. Cliqueu.
estelsí
sutge
esvaït
decandit com ara per no haver menjat 'DIEC'

F fenya
feina Acceptat a l'Alcover-Moll
fesoles
mongetes
fesoles. Cliqueu. 'DIEC'
flare Acceptat a l'Alcover-Moll
flari
frare
flendit
joc de boles
follar un niu
agafar-ne els petits o els ous Alcover-Moll 
forniga Acceptat a l'Alcover-Moll
formiga
Forniga. Cliqueu
 A dalt de tot

G   gallego
covard
galleta Acceptat a l'Alcover-Moll com a galleda i com a galeta
galleda
i galeta
gargall
reuma
'DIEC'
garie
gaire Acceptat a l'Alcover-Moll
gec
jaqueta
'DIEC'
ginoll Acceptat a l'Alcover-Moll
aginollar Acceptat a l'Alcover-Moll
genoll
agenollar
gitar-se
ageure's
'DIEC ac 4'
golfes
angolfes(cambres sota teulat) Golfes. Cliqueu.
'DIEC'

gralla
caua ocell còrvid
Gralla. Cliqueu.
'DIEC'
granera
escombra
Una granera. Cliqueu.
'DIEC ac 2'
guineu
guilla
Una guineu. Cliqueu.
'DIEC'

H   hi haigui
hi hagi
homens del llatí 'homines'
homes
Alcover-Moll 

J   jóvens del llatí   'juvenes'
joves
Alcover-Moll 
juar
juador acceptats a l'Alcover-Moll
jugar, jugador

L   lego
després Alcover-Moll 
llambric
cuc de terra Llambric. Cliqueu. 'DIEC'
llangost, Acceptat a l'Alcover-Moll
llangosto Acceptat a l'Alcover-Moll
llagosta insecte ortòpter
Llagosta Cliqueu.
llicsó
lletsó
Lletsó, llicsó. Cliqueu.
'DIEC'
llom
banda i banda
de la columna vertebral

'DIEC'
estar llomat llomat
que fa mal
el llom

'DIEC'
llorer
llor
Llorer, llor. Cliqueu. 'DIEC'
lluc
brot tendre
'DIEC'
   lo Pep, lo nen
en Pep, el nen
'DIEC ac 2'


M    mançana Del llatí 'poma mantiana'.
poma
'DIEC'
mangala
bastó de mà   'DIEC'
margendona
majordona
melic
llombrigol   'DIEC'
minjar Acceptat a l'Alcover-Moll
menjar
minjae
menjava
mixó
moixó Ocell petit. A Girona no tenim la paraula 'moixó'
'DIEC'
molles engrunes   'DIEC'
molla
gens adv. 'No en queda molla'.
'DIEC'
Alcover-Moll 
mos,
mossada
mossegada,
caixalada
menjada petita
 'DIEC ac 3'
mos
ens, nos mos donen = ens donen. donar-nos = domar-mos
Alcover-Moll 
mòssa
osca alteració en el tall d'un ganivet o tisora
'DIEC'
mostatxo
bigoti
'DIEC'
muricec,
muriec,
asmuriac
ratapinyada
Etimologia de muricec i rata pinyada. Cliqueu. 'DIEC'
munt, amuntegar
piló, apilonar 'DIEC'
 A dalt de tot

N   naltres acceptat a l'Alcover-Moll
natres acceptat a l'Alcover-Moll nosaltres
naltros acceptat a l'Alcover-Moll
natros acceptat a l'Alcover-Moll
nosaltres
nirviós
nerviós
'DIEC'
no nyà
no n'hi ha
nusar
nuar
'DIEC'

P   padrí
home vell   'DIEC ac 4'
pàmpol
fulla ampla Fulles de cep. Cliqueu. Fulles de figuera. Cliqueu.

'DIEC'
panís
blat de moro Camp de panís. Cliqueu.   'DIEC'
panolla de panís
panotxa de blat de moro
Panotxa. Cliqueu.   'DIEC'
paracompteu
pareu compte
paregut
semblant
Alcover-Moll 
passa fer una passa
pas
'DIEC'
pastoreta ocell de vora d'aigua
cuereta
Pastoreta, cuereta. Cliqueu. 'DIEC'

   patacons
joc de retrats   'DIEC ac 3'
pato 'pato' és un castellanisme freqüent. També diuen 'ànic'
ànec
Ànec, pato. Cliqueu.
Alcover-Moll 
peixar,
péixer
donar menjar 'DIEC'
panelló,
penelló
perelló,
pelleró
'DIEC'
picassor
picor
'DIEC'
pinte lo pinte (masculí)
pinta de pentinar
'DIEC'
pinyola
pinyolada
d'oliva

'DIEC ac 3'
pinyot
capsa de panís
sense grans
Acceptat a l'Alcover-Moll
plegamans
pregadeu
Plegamans, pregadéu. Cliqueu. 'DIEC'
poal
galleda
'DIEC'
poner
poruc que té por
Alcover-Moll 
popes
pits,
mamelles

'DIEC ac 2'
porgar
porgadora
garbellar
garbell

Porgadora, garbell. Cliqueu. 'DIEC'
portadora
semal Una portadora. Cliqueu.
'DIEC'
post
fusta plana
més ampla que groixuda 'DIEC ac 2'
postada també dit 'ampostada'
conjunt de
posts

conjunt de prestatges o lleixes 'DIEC'
prèssic
préssec
Préssics. Cliqueu.
prouta
prou en femení

Q   quixal
queixal acceptat a l'Alcover-Moll

R   rama
branca
'DIEC'
rana castellanisme
granota
Granota. Cliqueu.
Alcover-Moll 
redó
rodó
'DIEC'
reixos Acceptat a l'Alcover-Moll
els reis els tres reis de l'Orient
renom
motiu,
sobrenom
  'DIEC'
rogle o rocle
tros de terreny
'DIEC'
roig
vermell
'DIEC'
rostar
escurar el plat
o un os

'DIEC'

S    sabaters
sastres insectes de potes llargues que caminen sobre l'aigua
Sabater, sastre. Cliqueu.
'DIEC ac 2'
safanòria
pastenaga
Alcover-Moll 
salensios
espardenyes
d'estar per casa
  'Wiktionary'
saó
grau d'humitat de la terra
'DIEC ac 2'
sapastre
que fa les co-
ses malament
  'DIEC'
sapo castellanisme
sàput
gripau Gripau. Cliqueu. Alcover-Moll 
sargantilla Acceptat a l'Alcover-Moll
sargantana
Sargantana. Cliqueu.
lo sendemà
l'endemà Alcover-Moll 

   sèquia,
segla Acceptat a l'Alcover-Moll
rec Sargantana. Cliqueu.
'DIEC ac 2'
sigo
lo que sigo
sigui
el que sigui
selló
càntir Càntir, silló. Cliqueu.   'DIEC ac 2'
sina
pit entre la roba i la carn
'DIEC'
siràs
seràs
siroll Acceptat a l'Alcover-Moll
fressa, soroll
sisquera castellanisme: siquiera
tan sols,
al menys
Alcover-Moll 
soga
corda
'DIEC'
 A dalt de tot


T   tamé Acceptat a l'Alcover-Moll
també
tarrons Acceptat a l'Alcover-Moll
torrons
taulís
tros de teula
o de rajol

'DIEC'
teniva
tenia
testarrada
patacada
Alcover-Moll: 'cop a la testa' 'DIEC'
timó
farigola
Timó, farigola. Cliqueu. 'DIEC'
toll
bassa
de les que es fan quan plou 'DIEC'
tombarella
capgirell
tombarella, capgirell. Cliqueu. 'DIEC'

torcar
netejar
fregant amb un drap 'DIEC'
trepadella
esparcet Trepadella, esparcet Cliqueu.   'DIEC'   'DIEC'
tronca
tió
Tronca, tió de nadal. Cliqueu.
'DIEC'
Alcover-Moll 
tros
de terra, hort
anar al tros és anar a l'hort
'DIEC ac 2'
trossar
cordar un botó, les sabates
'DIEC'
trumfo
trumfa, patata 'DIEC'

U   ullar
mirar
atentament
  'DIEC'
unflar
inflar
'DIEC'

V   vai vai a casa, vai veure el teu fill
vaig
valtres,
valtros naltres, natres
vosaltres Acceptats a l'Alcover-Moll
valtros,
vatros naltros, natros
vosaltres
ja ho veg
ja ho veig
vencill,
cordell
cordill
'DIEC'
en ves de
en comptes
de
quan
vingos
quan vinguis
voliana
papallona   'DIEC' Voliana, papallona. Cliqueu.

X   xiquet,
xiqueta
nen, nena   'DIEC'
xiribec
bussoga
bony al cap
  'DIEC'
xisca
canyota
Canya xisca. Cliqueu. 'DIEC'
xiulit
xiulet
'DIEC'
xollar
tallar
els cabells o la llana d'un corder
Xollant a un corder. 'DIEC'
xuriaques
fuet de pegar els animals
'DIEC'
 A dalt de tot

jmd@infovt.com    "Envieu-me més paraules i comentaris. Poseu la referència 19 al vostre e-mail"
Pàgina inicial
 Enllaços exteriors      Diccionari català, valencià, balear Alcover-Moll     Enciclopèdia catalana  Enciclopèdia SAU     Institut d'estudis catalans  Diccionari DIEC2     Aprenentatge del català  Diccionari DIDAC    Real Academia Española  Diccionari castellà
Català. sinònims, castellà, anglès  Tots els diccionaris     Problemes de física en flash  Física en flash       Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  IES R.Muntaner       L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology       Xon's rem  Xon's rem