Introducció Inici   1.Verbs Verbs   2. Els adjectius Adjectius   3. La fonètica Fonètica   4. Els adverbis Adverbis   5. Els pronoms Pronoms   6. Les conjuncions Conjuncions   7. Els substantius Substantius   8. Les preposicions Preposicions   9. Religió, noms, festes i llatí Religió.Noms
  10. La natura Natura   11. Mots de l'Alt Empordà Empordà   12. Vocabulari català i castellà Català i castellà   13. Barbarismes castellans Castellanismes   14. Una mica de tot De tot   15. Expressions Expressions   16. L'anglès i el català L'anglès   17. Els mitjans de comunicació RTV-diaris   18. Català del Gironès Girona   19. Català de Lleida Lleida
Índex 5 - Els pronoms Índex general
Index07 - Els substantius
1. "Doncs" i "perquè"
   El "doncs" és una conjunció consecutiva. No és mai causal. En canvi, el "pues" castellà, és consecutiva i causal. Això fa que algunes vegades fem servir el "doncs" com a causal, traduint incorrectament el "pues" castellà.
    El "perquè" té dues possibilitats: és una conjunció causal quan el verb està en indicatiu i final quan el verb es troba en subjuntiu.
  El "porquè" castellà també és causal, amb indicatiu i final amb subjuntiu. En castellà tenen també "para què" per indicar finalitat

Article sencer
3. "Degut a"
     En català no va pas com en castellà. En català, "degut" és un adjectiu que ha de concordar en gènere i nombre amb el nom. Per això trobarem les formes: "degut a", "deguda a", "deguts a" i "degudes a". Així direm: "Els bons resultats deguts a l'esforç constant s'han anat repetint" o "La solució ràpida deguda a la bona intervenció de la policia ha estat agraïda pels veïns".
    En canvi, el "debido a" castellà és una locució preposicional invariable. Article sencer

2. "Perquè" i "que" causals i finals
Mirem aquests dos exemples:
    "Hem fet arròs a la cassola perquè agrada a tothom."
    "Hem fet arròs a la cassola perquè en mengi tothom."
Aquí veiem que:
        En el primer exemple el "perquè" és conjunció causal. La causa de "fer arròs" és "que agrada a tothom". El verb està en indicatiu. En castellà hi posarien "porque".
        En el segon cas el "perquè" és conjunció final. "La finalitat de fer arròs és que "en mengi tothom". El verb està en subjuntiu. En castellà hi posarien "para que".
Article sencer
Següent: Index07 - Els substantius
   Enllaços exteriors          Diccionari català, valencià, balear Alcover-Moll       Enciclopèdia catalana  Enciclopèdia SAU      Institut d'estudis catalans  Diccionari DIEC2      Aprenentatge del català  Diccionari DIDAC      Real Academia Española  Diccionari castellà
            Català. sinònims, castellà, anglès  Tots els diccionaris       Problemes de física en flash  Física en flash       Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  IES R.Muntaner       L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology       Xon's rem  Xon's rem