6. Les conjuncions      Article anterior 6.3 "Degut a" Article inicial
        En català no va pas com en castellà. En català, "degut" és un adjectiu que ha de concordar en gènere i nombre amb el nom. Per això trobem les formes: "degut a", "deguda a", "deguts a" i "degudes a". Així direm: "Els bons resultats deguts a l'esforç constant s'han anat repetint" o "La solució ràpida deguda a la bona intervenció de la policia ha estat agraïda pels veïns". 'DIEC'      Mirem l'Alcover-Moll   cliqueu
    En canvi, el "debido a" castellà és una locució preposicional invariable.      Mirem el Diccionario   cliqueu
Traduiriem les frases anteriors al castellà posant-hi el "debido a" a totes dues. Ens quedaria: "Los buenos resultados debido al esfuerzo constante...", "La solución ràpida debido a la buena intervención..."     Posant-hi sempre "debido a" invariable.

Més exemples per corregir:
    "Els bons resultats degut a la bona gestió no es van fer esperar". Cal dir: "Els bons resultats deguts a la bona gestió no es van fer esperar".
    "No varen venir degut a la pluja". Caldrà dir: "No varen venir perquè plovia" o com abans "No varen venir per causa de la pluja".
    Mirem aquesta frase incorrecta en una carta d'una empresa als seus possibles futurs clients: "Degut al nostre recent inici...". Nosaltres diríem: "Per causa del nostre inici recent..." Amb l'adjectiu "recent" darrera del nom que és més propi del català.
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 6.3 al vostre e-mail"

Adverbis               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següentPàgina inicial de boncatala.com

Inici