Introducció Inici   1.Verbs Verbs   2. Els adjectius Adjectius   3. La fonètica Fonètica   4. Els adverbis Adverbis   5. Els pronoms Pronoms   6. Les conjuncions Conjuncions   7. Els substantius Substantius   8. Les preposicions Preposicions   9. Religió, noms, festes i llatí Religió.Noms
  10. La natura Natura   11. Mots de l'Alt Empordà Empordà   12. Vocabulari català i castellà Català i castellà   13. Barbarismes castellans Castellanismes   14. De tot De tot   15. Expressions Expressions   16. L'anglès i el català L'anglès   17. Els mitjans de comunicació RTV-diaris   18. Català del Gironès Girona   19. Català de Lleida Lleida
Index01 - Els verbs Índex general
Index03-Fonètica
1. Vertader i cert
En català sempre havien estat dos adjectius ben diferenciats. També en anglès, "true and certain". En el castellà corrent els prenen com a sinònims.
    Quan diem que una cosa és vertadera o veritable, volem dir que coincideix amb la realitat.
    Quan diem que una cosa és certa volem dir que n'estem segurs.
Article sencer

3. Sec i eixut
El fet que el castellà només tingui l'adjectiu: seco fa que en català vagi reculant l'adjectiu eixut i predomini l'adjectiu sec en el parlar habitual.
Aquests dos adjectius no són pas sinònims. Amb uns exemples ho veurem de seguida.
Les mongetes seques, poden ser molles i eixutes. Per tant el contrari de mongetes seques no és mongetes molles sinó mongetes tendres
Anàlogament, el contrari de fulles seques és fulles verdes no fulles molles.
Article sencer
5. Pesat i pesant
Pesat és el participi del verb pesar. El farem servir per construir els temps compostos d'aquest verb pesar:
       "M'han pesat la maleta i no fa pas més de 25 kg"
Però també és adjectiu.
   "Aquell nen és un pesat" Pesant és un altre adjectiu equivalent a pesat. Anirà sempre qualificant el nom. Té plural: pesants però no té femení, no es pot dir pesanta:
Article sencer
7. Moll i mullat
Tenen significats que són ben fàcils de distingir. Aquí s'ha de tornar a dir que el castellà ens els fa confondre.
     Moll és adjectiu i mullat és el participi del verb mullar.
El castellà només té la paraula mojado que ha de servir d'adjectiu i de participi.
     Que una cosa és molla vol dir que té aigua o algun altre líquid, generalment per la seva superfície. Així diem:
      "Els carrers eren o estaven molls de la pluja.
      "La roba que has estès encara és molla"
Article sencer
9. Posicions i parts del cos
En català diem:
Estar...
1. "amb els braços plegats" o "plegat de braços" no "amb els braços creuats".
2. "agenollat" no "arrodillat".
3. "assegut" no "sentat".
4. "ajagut" o "estirat" no "tumbat"
5. "d'esquena" no "d'espatlles"
Article sencer
11. Estar bo i estar bé
Sempre que diem d'algú que "està bo" es sobreentén que havia estat malalt i que ara ja s'ha curat. Si diem "està bé", volem dir que té salut o que les coses li van bé. Si ens agrada una cosa que mengem, llavors direm que "és bo" no que "està bo". Anàlogament, parlant per exemple, de l'aigua del mar, direm que "és neta" o "es freda" no que "està neta" o "està freda" que seria traduït del castellà. Article sencer
13. Els animals ajuden els qualificatius
Per reforçar els adjectius i a vegades els verbs, fem servir els animals. Així diem:
Per indicar pobresa: "Pobre com una rata" o gasiveria: "Aquell és un rata".
Quan un és xerraire diem: "És una cotorra". I si està prim li diran que: "Està sec com un gaig" També es pot estar "gras com una vaca" o "prim com una anguila. Article sencer
15. Coent i picant
   Són dos adjectius que es fan servir molt parlant de coses de menjar.
   "Coent" vol dir que fa la sensació que crema, que cou (del verb coure). Es feia sevir quan parlàvem de les cebes i els alls i també d'una ferida, com ara un pelat al genoll, quan es desinfectava amb esperit de vi (ara tothom en diu alcohol).
   "Picant" ho eren les botifarres que duien pebre. Botifarra picant. O l'"aigua picant" que ara ja se'n diu "aigua amb gas". Sort que encara podem dir "la font picant" i no cal dir "la font amb gas".
Article sencer
17. Qualificatius de dues paraules
   És molt popular a la nostra llengua aquesta manera de qualificar. Realment són substantius resultants d'unir un substantiu amb un adjectiu o amb un verb. .
1. Esquenadret. És un gandul. El treball, a pagès, demana ajupir-se sovint unes bones estones.
2. Panxacontent. Que no s'amoïna per res. Home tranquil i feliç.
3. Somiatruires. És aquell que es fa il·lusions sense fonament. Que sempre es pensa que tot li ha d'anar bé.
Article sencer
19. Gros i gruixut. Petit i prim
   El contrari de gros és petit. Així diem el "dit gros" i el "dit petit" o una "poma grossa" i "una poma petita".
   El contrari de gruixut és prim. Els diccionaris solen ésser "llibres gruixuts". Si una novela no té gaires pàgines, és un "llibre prim".
Article sencer
2. Rar i estrany
No són pas ben bé sinònims:
    Rar vol dir que no passa gaire sovint.
    Estrany vol dir que té coses no esperades, que és diferent d'allò que pensàvem o esperàvem.
El diccionari els admet com a sinònims però en el parlar corrent els distingim.  
Article sencer
4. Fort i fluix. Alt i baix
   Quan cantem o enraonem, en català distigim bé si ho fem fort o fluix o bé alt o baix. En castella sovint, quan diuen alto volen dir fort i quan diuen bajo volen dir fluix.
   Quan nosaltres diem "parla més fort" ells diuen "habla más alto". Quan diem "parla mes fluix" ells diuen "habla más bajo". Això vol dir que confonen el "to" (alt o baix) amb la "intensitat" (fort o fluix).
Article sencer
6. Fi i prim
     Encara que el diccionari ens diu que, a vegades són sinònims, cal diferenciar-los bé perquè, en català no ho són pas sempre.
     Que una cosa és fina vol dir que té la superfície ben pulimentada, que és ben llisa. Així diem:"Té la cara fina o la pell fina"
     Que una cosa és prima vol dir que té poca amplada, que no té gaire gruix. Així diem: "Aquest llibre és prim o aquesta noia és prima" En aquests casos no ho confonem pas.
Article sencer
8. Gros i gran
      No es poden pas fer servir indistintament encara que el significat és molt semblant.
     Farem servir l'adjectiu gran quan ens referim a l'edat d'una persona. Direm:
     "Aquell senyor ja comença de ser gran". "Aquest nen s'ha fet gran" o "Aquell és el germà gran".
     També quan es tracti d'un lloc on hi podem entrar. Així: "Aquella sala o aquell pis és molt gran".
Article sencer
10. Els sentits
          En català tenim la nostra manera de qualificar els sentits. Així, diem: "tenir bon nas" o "un nas molt fi" i no "un bon olfacte". També diem: "una orella fina" o "una bona orella" i no pas "una bona oïda". Si hi veiem bé, és que tenim "bon ull" encara que més sovint diem "bona vista". Si tenim un "bon paladar" és que el tenim fi i aquí no podem pas dir que tenim "bon gust" perquè el "bon gust" el tenen, si de cas, les coses que mengem. Article sencer
12. Els numerals: u, un, una, dos, dues
           Farem servir exclusivament les formes u i dos quan hi hagi implícitament la paraula "número". Per exemple, "l'habitació 201 i la 202", cal dir: "la dos-cents u" i "la dos-cents dos". Perquè volem dir: "L'habitació número 201 o número 202". No podem pas dir la "dos-cents-una" i la "dos-cents dues" ni la "dues-centes una" o "dues-centes dues".
      Farem servir Un, una i dos, dues quan expressem una "quantitat". Hi haurà concordança amb gènere i nombre: Per exemple: "De pàgines el llibre en tenia dues-centes una" o "dues-centes-dues". Article sencer
14. És clar!
      Quan volem reconèixer la raó que té la persona que ens parla, diem: "És clar!" o "Es clar que sí, tens tota la raó!". Però com que en castellà diuen "claro, claro!", sovint sentim que n`hi ha que diuen: "cla, cla, cla...!" que sembla el so d'una rialla. O també: "está clar, està clar, està clar...!" que també queda una mica estrany..
     En bon català hem de dir: "Es clar!" o "Es clar que sí o que no!" si cal hi podem afegir: "Tens més raó que un sant!". Article sencer
16. Adjectius mal posats
   Sembla que no pugui ser que els locutors d'esports no s'hagin adonat que una colla d'adjectius que diuen ben sovint, es facin servir donant-los un significat que no és el seu. Però és així i ho serà si no s'hi posa remei.
   Ni'hi ha tres que són ben freqüents en les retransmissions dels partits de futbol i altres esports. El locutor sol dir: "El marcador es manté inalterable o també diu invariable o inamovible. Però si mirem el diccionari, això vol dir que ja no podran fer cap més gol. Article sencer
18. Fondo i fons
   "Fondo" és un adjectiu que sovint ens fa por de fer servir perquè coincideix amb el substantiu castellà "fondo". Ens sembla un castellanisme i no ho és pas.
   Mirem aquestes frases. Són correctes: "El pou era tan fondo que, amb aquella corda, no arribàvem mai al fons. "El fons del pou era ple de vidres". Article sencer   A dalt de tot


   A dalt de tot

Següent: Index03 - Fonètica
   Enllaços exteriors          Diccionari català, valencià, balear Alcover-Moll       Enciclopèdia catalana  Enciclopèdia SAU      Institut d'estudis catalans  Diccionari DIEC2      Aprenentatge del català  Diccionari DIDAC      Real Academia Española  Diccionari castellà
       Català. sinònims, castellà, anglès  Tots els diccionaris         Problemes de física en flash  Física en flash       Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  IES R.Muntaner       L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology       Xon's rem  Xon's rem