I.
2.Els adjectius      Article anterior 2.18 Fondo i fons Article inicial
   "Fondo" és un adjectiu que sovint ens fa por de fer servir perquè coincideix amb el substantiu castellà "fondo". Ens sembla un castellanisme i no ho és pas.  DIEC.
   Mirem aquestes frases, són correctes: "El pou era tan fondo que, amb aquella corda, no arribàvem mai al fons". "El fons del pou era ple de vidres".
L'Alcover-Moll ens diu:
1. FONS m.: cast. fondo.
|| 1. La part inferior d'un recipient, d'una cavitat; superfície inferior damunt la qual descansa allò que hi ha dins el recipient o cavitat.

1. FONDO, FONDA adj. Profund (en tots els seus significats); cast. hondo, profundo. Féu fer molts clots fondos a manera de pous, Tirant, c. 24. En un clot tou | fondo com pou, Spill 1711. La fossa deu esser ampla nou peus e fonda set,
Etim.: del cast. ant. fondo (avui hondo), mat. sign.
2. FONDO m.
Fons (en tots els seus significats); cast. fondo. Ixen del forat qui és en l'os en lo fondo de l'uyl, Alcoatí 11. E serà la vianda deuallada al fondo del ventrell, Alcanyís Reg. pest. 16. Si voldrà formar un esquadró de doblat front que fondo, Moradell Prel. mil. 62. Tríptics policromats ab lo fondo daurat, Ruiz Poes. 55.
Etim.: pres del cast. fondo.

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 2.17 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següent
Pàgina inicial de boncatala.com
Inici