I.
2.Els adjectius      Article anterior 2.7 Moll i mullat Article següent
     Tenen significats que són ben fàcils de distingir. Aquí s'ha de tornar a dir que el castellà ens els fa confondre.
     Moll és adjectiu i mullat és el participi del verb mullar i només l'hem de fer sevir per construir els temps compostos del verb mullar.
     El castellà només té la paraula mojado que ha de servir d'adjectiu i de participi.
   Mirem l' Alcover-Moll    cliqueu      Que una cosa és molla vol dir que té aigua o algun altre líquid, generalment per la seva superfície. Així diem:
      "Els carrers eren o estaven molls de la pluja.
      "La roba que has estès encara és molla"   'DIEC ac 4-3'
     Ni l'Alcover-Moll ni el DIEC ni el Pompeu Fabra tenen la paraula 'mullat'. Si consideressin que 'mullat' és adjectiu, hi hauria de figurar. Hi ha el verb 'mullar' d'on ve el participi 'mullat'.
     Per tant hauríem de considerar incorrecte dir:
      "Aquell senyor porta els papers mullats". Caldrà dir: "porta els papers molls". Per indicar que va mal informat.
     Eh, que si sentim dir: "La roba és eixugada o el terra és eixugat" veiem que és incorrecte i que cal dir:"La roba és eixuta o el terra és eixut"? doncs igualment hem de veure que no es pot dir "els papers mullats" o el terra mullat i que s'ha de dir "els papers molls" o "el terra moll". Per qualificar el nom cal fer servir els adjectius no els participis. Per això són.

L'Alcover-Moll ens porta unes dites populars:
          «Al temps del puput, al matí moll i al vespre eixut».
          «Carrers molls, calaixos eixuts»: perquè en dia de pluja escassegen els compradors.

     Aquí veiem una vegada més que sovint el nostre català és una traducció mal feta del castellà.
Com que el castellà té seco (adjectiu) i secado (participi) nosaltres diem bé sec i assecat. Però com que el castellà té només mojado (adjectiu i participi alhora), nosaltres fem servir només mullat tant per adjectiiu com per participi i ens deixem el moll (adjectiu).

     El mal d'orelles que fa sentir la dita anterior posant-hi el participi "mullat" en comptes de l'adjectiu "moll" s'entén de seguida si canviem també l'adjectiu "eixuts" pel participi "eixugats". Llavors tindriem: "Carrers mullats, calaixos eixugats".

     Un cas semblant és el de net i netejat que també són adjectiu i participi. Aquí ja ho diem bé perquè el castellà també té l'ajectiu, limpio i el participi, limpiado. Tots sabem dir: "El carrer és net perquè avui l'han netejat". Anàlogamnet hem de dir: "El carrer és moll perquè la pluja l'ha mullat"..
   Un comentari de l'Albert Pla    cliqueu
Enllaç amb l'adjectiu sec    Article relacionat: "L'adjectiu sec".
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 2.7 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següent
.

Pàgina inicial de boncatala.com

Inici