I.
2.Els adjectius      Article anterior 2.9 Posicions i parts del cos Article següent
En català diem:
Estar...
 1. "Amb els braços plegats" o "plegat de braços" no "amb els braços creuats".   cliqueu
 2. "Agenollat" no "arrodillat".
 3. "Assegut" no "sentat".
 4. "Ajagut" o "estirat" no "tumbat". "Ajagut panxa amunt", o "bocaterrosa". No "Boca avall" que seria "boca abajo" castellà.
 5. "D'esquena" no "d'espatlles"

 6. "Dret" no "de peus" i tampoc "d'empeus" que és un arcaisme que es fa servir per poder traduir "de pié". Cal dir, per exemple. "Tothom es va posar dret aplaudint". Sí diem "pujar de peus" a la cadira no vol pas dir drets. Podem estar-hi de peus i ajupits o ajocats. També, en sentit figurat, diem "Hi pots pujar de peus" quan d'una cosa n'estem ben segurs. També direm "a peu dret" en frases com "Ens vàrem passar tot el dematí a peu dret".   Una cita important

 7. Portar "a coll" no "en braços". "A coll i be" no "en hombros". Més exemples: "Tot el dia va amb aquella bossa a coll", "Aquest nen sempre vol anar a coll", "Amb la creu a coll" (no al coll). Sí que diem correctament "Sempre porta aquell mocador al coll".

 8. Assegut "a la falda" no "sobre els genolls".   'DIEC'
        ||Alcover-Moll: FALDA:"La part del cos compresa entre la cinta i els genolls."

 9. Li posava la mà al "cim (damunt) del muscle" no "sobre l'hombro".   'DIEC'
      ||Alcover-Moll: MUSCLE: "Part superior i lateral del cos a cada costat del coll, en la unió del braç amb el tronc; espatlla; cast. hombro."

10. Té "mal d'esquena" no "dolor d'espatlla". Caure o girar-se "d'esquena" no "d'espatlles".   'DIEC'
        ||Alcover-Moll: ESQUENA "Part posterior del cos humà des dels muscles fins a la cintura; en els altres vertebrats, part superior del cos des del coll fins a les anques; cast. espalda, lomo, dorso.

11. Aquell és molt "ample d'espatlles" no "d'hombros".
        ||Alcover-Moll: ESPATLLA: Muscle; la part superior del cos, a cada costat del coll, formada pels ossos que uneixen el braç amb el tronc i pels músculs que els recobreixen; cast. hombro.

12. De "cap per avall", quan volem indicar desordre, no "de potes enlaire" que és el "patas arriba".
13. Caure "de cul", "de panxa", "de cap", de mans". A vegades diem: "de culs", "de caps", "de nassos", "d'esquenes", "de peus", "de genolls"... Estar "de caps pervall". (popular)
14. "Estar arraolit" o "encongit", com ara pel fred, no "acurrucat" que és castellà.
        ||Alcover-Moll: ARRODIR v. tr. Arrufar una cosa doblegant-la sobre ella mateixa (Rosselló, Conflent, Empordà)«Estic arrodit de fred».

15. "Estar ajupit" a sota la taula buscant una agulla.  'DIEC'
16. "Arrufar les celles o el nas" és una acció que indica que una cosa et desagrada o que hi estàs en contra.   'DIEC'
17. "Arronsar les espatlles" vol dir encongir-les, acostar-les al coll per indicar que tant te fa.   'DIEC'
18. "Anar de quatre grapes" no "gatejar" (cast. gatear).   'DIEC'   cliqueu
19. "El séc de la cama" l'os que va del genoll al turmell. (cast. espinilla). També se'n diu "la canyella".   'DIEC ac. 2'
20. "El tou de la cama" o "el ventre de la cama" (cast. pantorrilla).
21. "Canell" és la part del braç compresa entre l'avantbraç i la mà. (cast. muñeca).
22. "Malucs" són els ossos de les anques.
23. "Natja, natges" són les anques. Una "natjada" és una pinya al cul.
24. El "moll de l'os" no la mèdula.
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 2.9 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següent
.


Pàgina inicial de boncatala.com

Inici