2.Els adjectius      Article anterior 5.5 Pronoms febles Article següent
A) De complement directe
         EM -ME, ENS -NOS; ET -TE, US -VOS; EL -LO, LA -LA; ELS -LOS, LES -LES; ES -SE, EN -NE, HO -HO.

B) De complement indirecte
         EM -ME, ENS -NOS, ET -TE, US -VOS, LI -LI, ELS -LOS, ES -SE.

C) El pronom "HO" substitueix: a) "això", b) "allò" i també c) una oració subordinada substantiva de complement directe o d) un atribut.          Cal posar el ratoí al cim de cada una de les frases següents per veure'n la solució.
a) Qui ha deixat això?     b) M'ha comprat allò     c) Diu que vinguis     d) És músic          

D) El pronom "EN" substitueix: a) Un subjecte indeterminat, b) Un complement directe indeterminat. c) Un complement directe sobreentès darrera un adjectiu cardinal, quantitatiu o indefinit. d) Un complement directe sobreentès introduït per la preposiició DE".         Solució amb el ratolí.
a) Arriba un tren b) Menjo pa c) Si hi ha entrades c) Compra una entrada d) Agafaré un parell de peres

 E) El pronom "HI" substitueix: a) Un complement de règim verbal introduït per les preposicions "A" o "EN". b) Un complement circunstancial de lloc introduït per qualsevol preposició menys "DE". c) Un complement predicatiu expressat per un substantiu o un adjectiu indeterminat.         Solució amb el ratolí.
a) Penso en la Rosa     b) Pujo per l'escala     c) El nen queda parat         

Cliqueu aquí per veure'ls
     Totes les combinacions possibles dels pronoms febles. Wickipèdia. Cliqueu aquí per veure'ls.    

         Totes les combinacions possibles dels pronoms febles. Versió PDF. Cliqueu aquí.     Cliqueu aquí per veure'ls en PDF

Exercicis     Exercicis fets a la classes de la Nuri Pallach. Figueres      
  1) Donarem això a la nena      2) Donarem aixo a les noies     3) Donarem això al noi
  4) Donarem això als nois      5) En Pere porta flors a l'àvia     6) El carter dóna les cartes als parroquians
  7) Tiraré aigua a les plantes      8) Tiraré caramels als cosins     9) Porteu els nois a l'Institut
10) Diuen el que saben als seus companys    11) He vist ballar aquestes dances al Liceu   12) He vist la professora al teatre
13) Portaré els llibres als deixebles    14) Acompanyarem les nenes a l'escola   15) Llegirem el diari al tren
16) Dibuixen ninots a la llibreta   17) Dibuixen els mapes a la llibreta   18) Repartiren bombons a les nenes
19) Demanarem els horaris al conductor   20) Parlàvem de l'excursió als veïns   21) Empaiten el gos del nen
22) Vaig parlar de tu a la mare   23) Demanava la clau al manyà   24) La masovera tira moresc a les gallines
25) El nen dóna el llonguet a l'elefant   26) Deixa el barret al penja-robes  27) Penja la llonganissa al rebost
28) Trobarem els nostres amics al parc   29)Penjarem les espardenyes a les motxilles  30) Tornarem els paraigües als amics

Exercicis amb el verb donar            Aquí pot haver-hi algun error. Digueu-m'ho si en trobeu.
1. La mare... a) dóna pa als nens     b) dóna pa a les nenes     c) dóna el pa als nens     d) dóna el pa a les nenes
e) dóna pa al nen    f) dóna pa a la nena    g) dóna el pa al nen    h) dóna el pa a la nena
i) dóna pans als nens     j) dóna pans a les nenes     k) dóna els pans als nens     l) dóna els pans a les nenes
m) dóna pans al nen    n) dóna pans a la nena    o) dóna els pans al nen    p) dóna els pans a la nena

2.La mare...a) dóna coca als nens     b) dóna coca a les nenes     c) dóna la coca als nens     d) dóna la coca a les nenes
e) dóna coca al nen    f) dóna coca a la nena    g) dóna la coca al nen    h) dóna la coca a la nena
i) dóna coques als nens     j) dóna coques a les nenes     k) dóna les coques als nens     l) dóna les coques a les nenes
m) dóna coques al nen    n) dóna coques a la nena    o) dóna les coques al nen    p) dóna les coques a la nena

3. Imperatiu: a) Dóna pa als nens     b) Dóna pa a les nenes     c) Dóna el pa als nens     d) Dóna el pa a les nenes
e) Dóna pa al nen    f) Dóna pa a la nena    g) Dóna el pa al nen    h) Dóna el pa a la nena
i) Dóna pans als nens     j) Dóna pans a les nenes     k) Dóna els pans als nens     l) Dóna els pans a les nenes
m) Dóna pans al nen    n) Dóna pans a la nena    o) Dóna els pans al nen    p) Dóna els pans a la nena

4.Imperat.:a) Dóna coca als nens     b) Dóna coca a les nenes     c) Dóna la coca als nens     d) Dóna la coca a les nenes
e) Dóna coca al nen    f) Dóna coca a la nena    g) Dóna la coca al nen    h) Dóna la coca a la nena
i) Dóna coques als nens     j) Dóna coques a les nenes     k) Dóna les coques als nens     l) Dóna les coques a les nenes
m) Dóna coques al nen    n) Dóna coques a la nena    o) Dóna les coques al nen    p) Dóna les coques a la nena

5. La mare...  a) dóna això al nen     b) dóna això a la nena     c) dóna això als nens     d) dóna això a les nenes
6. Imperatiu: a) Dóna això al nen     b) Dóna això a la nena     c) Dóna això als nens     d) Dóna això a les nenes
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 5.5 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següent

Pàgina inicial de boncatala.com
Inici