2.Els adjectius      Article anterior 5.8 Els pronoms en i hi Article següent
     En té les formes 'n, n' i ne. Exemples:
"Tens pa? Sí, encara en tinc". "En vols més?". "Ja n'agafaré". "Menja'n més". "Fes-ne una queixalada" (en, n', 'n, ne = pa).
     Hi. Exemples:
"Han sortit cap a Girona i ja hi són". (hi = Girona).
"Has posat la sal a taula? Si ja l'hi he posada" (hi = taula).
     En i Hi. Exemples:
"Tens diners a la cartera? Sí, n'hi tinc". (n' = diners, hi = cartera)
"Has posat sal a l'amanida" Sí, n'hi he posat. (n' = sal, hi = amanida)
    Si traduïm les frases anteriors al castellà ens adonarem de la riquesa que representen pel català els pronoms febles "en" i "hi". Li donen precisió i intensifiquen el sentit. Totes aquestes frases, en castellà, sense aquests pronoms, perden la força que tenen en català.

D'aquests dos pronoms "en" i "hi" els filòlegs en diuen els pronoms adverbials.
Posem-hi més exemples:
    "Hi havia molta gent a la plaça? Si n'hi havia molta" (n' = gent, hi = plaça)
    "No hi posarem xampany perquè no en tenim" (hi = a taula, en = xampany)

    L'Alcover-Moll diu que "hi" (també) és la forma que pren el pronom li quan concorre amb un dels pronoms: el, lo, la, els, los, les. Exemple: "li la donaré" es converteix en "l'hi donaré". l'exemple és meu
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 5.8 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici