16. L'anglès i el català      Article anterior 16.18 Conduir i dirigir. Introduir i presentar Article següent
    Ara sentim i llegim sovint que "El conductor de l'orquesta era..." o "L'orquesta va ser conduída per...". En català tenim el "director" (no el "conductor") que és qui "dirigeix" (no "condueix") l'orquesta.
    Afegim-hi que "bus conductor" és un false friend anglès, perquè no vol dir "conductor del bus" sinó "cobrador". El conductor és el "bus driver".
    Aquesta manera de dir (conduir i conductor) ja s'ha consolidat quan es tracta de programes de TV. Abans hi havia el "director" que "dirigia" el programa, ara hi ha el "conductor" que el "condueix".
En bon català, cal dir que el "director" no el "conductor" i "dirigir" no "conduir". Si no és que ara es digui conductor d'un programa aquell que dirigeix i presenta alhora.

    Una cosa semblant passa amb "introduir" i "introducció" amb el sentit de "presentar". Tots hem llegit o sentit la frase anglesa:    "I want to introduce you to my friend" ("Et presento un meu amic"). En anglès "to introduce" vol dir "presentar", però, en català "introduir" vol dir "fer entrar" o "posar en ús" i "presentar" vol dir "posar una persona o cosa al davant`perquè la vegi i la conegui". Per això cal dir: "L'acte va ser presentat per..." i no "..introduit per...".
   Tothom té ben clar que són coses ben diferents la "introducció" d'un llibre i la "presentació" d'un llibre.
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 16.18 al vostre e-mail"

Article anterior                     Índex general Índex general       Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll     Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC       Diccionaris AVUI Dics.AVUI        Diccionari castellà Dic.castellà                              Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici