16. L'anglès i el català      Article anterior 16.11 Severament i seriosa Article següent
    Sever és un adjectiu que vol dir: "rigorós, que no fa concessions" o també, "molt intens". Ara veiem, emperò, que "sever" es fa servir a tot arreu on abans hi posàvem l'adjectiu "greu". Abans les malalties, els accidents, les pèrdues, les ferides o les desgràcies eren "greus" ara són "severes". L'anglès ens ho ha portat. Allò de "a severe illness (accident, loss, wound...)" ho traduim literalment i fa que se'ns encomani aquest adjectiu. Cal que hi posem atenció i que no ens deixem dur per l'anglès.
    Una cosa semblant passa amb l'adverbi "seriosament" que vol dir: "que no obra lleugerament ni per enganyar" i que ara va substituïnt l'adverbi "greument" que és el que fèiem servir sempre. Així ara es diu "Seriosament malalt ("seriously ill"), ferit, perjudicat..." quan usualment dèiem: "Greument malalt, ferit, perjudicat..." Les malalties i les ferides sempre en són de serioses. No fan pas riure ni les lleus ni les greus.
Cal doncs dir:
    a) Greu i greument quan es tracta de malalties, transgressions de la llei, carències, desgràcies... Els contraris són lleu i lleument.
    b) Sever i severament quan parlem del comportament d'un pare que és rigorós amb els seus fills o d'un professor amb els alumnes. Els contraris podrien ser potser: compresnsiu, tolerant.
    c) Seriós i seriosament per indicar que les coses no es prenen alegrement o de qualsevol manera sinó donant-los la importànica que els correspon.
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 16.11 al vostre e-mail"

Article anterior                     Índex general Índex general       Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll     Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC       Diccionaris AVUI Dics.AVUI        Diccionari castellà Dic.castellà                              Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici