17. Els mitjans de comunicació      Article anterior 17.10 Un punt d'inflexió Article següent
    Moltes vegades sentim que l'evolució o variació d'una magnitud ha arribat a un punt d'inflexió i no acabem de saber ben bé què vol dir. Aquí hem dibuixat un gràfic imaginari en què l'atur varia amb el temps. Veiem que així que passa el temps va augmentant l'atur. El punt A és un punt d'inflexió. Fins a arribar en aquest punt, l'atur augmenta cada vegada més depressa, el pendent del gràfic va creixent. Això vol dir que no només augmenta l'atur sinó que creix la velocitat amb què augmenta.
A partir del punt A, l'atur no disminueix pas però si que disminueix la velocitat amb què creixia. El punt a partir del qual la velocitat de l'augment de l'atur deixa de créixer, és el punt d'inflexió.

També hi pot haver punts d'inflexió en el cas de disminuir una magnitud. Seria el punt en què la magnitud que disminuia amb una velocitat creixent a partir del punt d'inflexió disminuirà cada vegada amb menys velocitat.

El punt d'inflexió sol estar entre un màxim i un mínim si la funció és matemàtica.


I.
"Un augment exponencial"
I.
    Quan es diu que una cosa, com ara una malaltia a segons quins països, els accidents, el turisme, etc. està augmentant o ha augmentat de forma exponencial, volem dir, sovint que, en poc temps, ho ha fet d'una manera considerable o que ho ha fet més que qualsevol altra cosa. Així s'aconsegueix donar un aire científic al comentari i sempre queda de més categoria que no pas dir que "ha augmentat espectacularment" que això ja ho diu tothom.

     Aquí hi ha un gràfic de tres funcions matemàtiques. S'hi veu el creixement del valor de la "y" en funció de la "x". La "y" és allò que diem que ha crescut i la "x" podria ser el temps. Ja veiem que a partir d'un cert valor del temps "x", la pujada de la funció exponencial és quasi vertical. Això vol dir que parlar d'un creixement "exponencial" és parlar d'un creixement exagerat de debó. Cal reservar-ho per casos excepcionals o que tinguem moltes ganes d'exagerar. Cosa que hem de reconèixer que, a vegades, ja ens agrada.

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 17.10 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   11.El gran d'ctat


Pàgina inicial de boncatala.com
Inici