14. De tot      Article anterior 14.19 Les hores del rellotge Article inicial
     Nosaltres tenim la nostra manera catalana de dir l'hora i és la que hem de fer servir sempre i vigilar de no fer una traducció literal de la forma castellana.
    La característica més remarcable, ens diu la coneguda lingüista Núria Poyuelo, és que sempre esmentem l'hora que ha de venir i no la que ha passat. Així, per dir les 3,15, no diem les tres i quart sinó un quart de quatre.
    Si ens imaginem que tenim el rellotge a les tres i les broques   'DIEC'   van girant, trobarem aquesta manera tradicional de dir les hores que va assenyalant fins arribar a les quatre:
    Les tres, mig quart de quatre, un quart de quatre, un quart i mig de quatre, dos quarts de quatre, dos quarts i mig de quatre, tres quarts de quatre, tres quarts i mig de quatre, les quatre.
    Era potser, més aviat, la manera de dir de pagès, la gent sabia l´hora perquè sentia tocar el rellotge del campanar de l'església i llavors tampoc no calia saber-la amb gaire exactitud.
     Ara, per fer una mica d'exercici, escriurem una colla d'exemples incorrectes i, posant el ratolí sobre el quadret blau, trobarem la forma catalana correcta:
     Les cinc i quart   Un quart de sis       Les set i mitja   Dos quarts de vuit      Les quatre menys quart   Tres quarts de quatre      Les sis menys deu   Tres quarts i cinc de sis      Les vuit i mitja   Dos quarts de nou
Les tres i deu   Les tres i deu (aquest ja estava bé)      Les nou menys cinc   Falten cinc minuts per les nou

    Es clar que no podem pas dir que siguin incorrectes les formes de dir els temps dels trens, autobusos o avions. Han de ser ben precises i fàcils d'entendre per totom. Així direm: "12,42: Les dotze quaranta-dos", "16,10: Les setze deu", "6,40 Les sis quaranta".
    També cal tenir present que en parlar de la durada d'una cosa, no s'ha de dir "Ha durat un quart d'hora" o "Hi hem estat tres quarts d'hora". Cal no dir la paraula "hora". Ho direm així: "Ha durat un quart" o "Hi hem estat tres quarts". La paraula "hora" aquí no s'ha de dir. Així ens ho explica el lingüista Josep Ruaix.
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 14.19 al vostre e-mail"

Article anterior             Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                  
Pàgina inicial de boncatala.com
Inici