14. De tot      Article anterior 14.17 D'on vénen les nostres paraules Article següent
El català, el castellà, el francès i l'italià són idiomes que provenen del llatí vulgar. Aquí tenim alguns exemples per comparar la seva evolució.

    Llatí          Castellà    Català    Francès
   maturus      maduro     madur       mûr
   securus       seguro      segur        sûr
bonus, bueno, bo, bon manus, mano, mà, main digitus, dedo, dit, doigt pedes, pié, peu, pied
ungula, uña, ungla, ongle corpus, cuerpo, cos, corps cantus, canto, cant, chant festum, fiesta, festa, fête
dormire, dormir, dormir, dormir

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 14.17 al vostre e-mail"

Article anterior             Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                  
Pàgina inicial de boncatala.com
Inici