7. Els substantius      Article anterior 7.12 Flaire, olor, pudor, ferum, tuf, baf, fortor Article següent
    Tots aquests mots indiquen sensacions del sentit de l'olfacte. La paraula "flaire" no indica si és agradable o desagradable, en canvi, quan diem "olor" més aviat indiquem que ens agrada i quan diem "pudor", "ferum", "tuf", "baf" que ens desagrada. Mirem l'Alcover-Moll: (ara la paraula olor no es decanta ni per bona ni per dolenta, només vol dir la percepció de l'olfacte).
    Olor: Sensació produïda en l'òrgan de l'olfacte. "Olor" és una paraula femenina.   'DIEC '
    Flaire: Olor bona o dolenta, però principalment bona.   'DIEC '

   Mirem el diccionari Alcover-Moll    cliqueu

    Pudor: Olor dolenta.   'DIEC ac 2'
    Ferum: Olor dolenta, especialment de coses brutes, podrides, cremades.   'DIEC'
    Tuf: Olor desagradable, sobretot de cosa recalfada, fermentada, mig cremada, etc.   'DIEC'
    Baf: Aire que s'expel·leix del cos en la respiració. Olor forta i desagradable.   'DIEC'
    Fortor: Olor forta, ferum. "La fortor dels alls".   'DIEC'

Enllaça amb la pàgina 'Olorar i fer olor'   Article relacionat:"Olorar i fer olor".
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 7.12 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següent


Pàgina inicial de boncatala.com
Inici