I.
2.Els adjectius      Article anterior 4.25 Que Article següent
   L'Alcover-Moll ens diu que una de les accepcions del "que" és que "s'usa com a adverbi i adjectiu de valor quantitatiu i ponderatiu, en to d'exclamació".
   Així, amb sentit ponderatiu, el posem davant d'un adjectiu i diem, per exemple: "que bonic", "que llarg" o davant d'un adverbi: "que tard", "que malament". També potser, alguna vegada, hem sentit que es posa davant d'un verb: "que caminen", "que treballen".
   Aquest darrer, però, ja es fa molt estrany. Més aviat actualment per emfatitzar solem dir "com caminen" o "com treballen".
   El que realment m'interessa comentar aquí és l'ùs que es feia abans del que per enfatitzar una quantitat. Així es deia: "Oh que flors" o "Mira que ocells". Avui en dia em sembla que ja no es fa servir. Ara tots diem: "Oh quantes flors" i "Mira quants ocells". Aixo de "que flors" i "que ocells" només ho haviem sentit dir a la gent gran de ja fa temps. 'DIEC ac 2,2'

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 4.25 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   4. AdverbisPàgina inicial de boncatala.com
Inici