I.
2.Els adjectius      Article anterior 4.20 L'adverbi "ben" té molts matisos Article següent
    L'Alcover-Moll ens diu que la forma "ben" és una variant de "bé" i només s'usa en forma proclítica, és a dir, "es lliga al mot següent formant-hi un sol mot".    Mirem l'Alcover-Moll    cliqueu

    El DIEC només diu que "ben" és la: "Forma que revesteix l’adverbi "bé" quan precedeix l’element que modifica" DIEC .
    Si mirem però l'ús que en fem, veurem que té molts matisos:
a) És el contrari de "mal": "Ben fet", "ben dit", "ben vestit", "ben acabat", "ben posat". A totes les frases s'hi podria substituir "ben" per "mal": "Mal fet", "mal dit", "mal vestit", etc. Modifica un participi. Es poden traduir bé al castellà.

b) Significa "molt", "completament", "del tot": "N'estic ben tip". "Vindrà ben aviat". "Amb això ja en tenim ben bé prou". "Ben fet malbé". "Ho agafava ben fort". "Està ben núvol". "Ben mirat, no estava pas tan malament". Modifica un adjectiu. No és fàcil de traduir-les al castellà.

c) És enfàtic: "Ja ho pots ben dir". "T'ho pots ben creure". "Ben bé que ho va acceptar". Modifica un infinitiu. Són difícils de traduir.

d) Forma paraules compostes: "Benvolgut", "benvingut", "bentrobat". Com en castellà.

   Cal fer servir el "ben" en alguns comparatius en comptes de "millor": Així direm: "Més ben dit", "Més ben pagat" i no "Millor dit" o "Millor pagat", que són castellanismes.

   Fem servir el "ben" amb alguns adjectius o adverbis en comptes de "molt" per indicar "tan com sigui possible" : "S'ha d'estar ben atent". "Cal anar-hi ben aviat". "Caminava ben depressa per no fer tard".
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 4.20 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   4. AdverbisPàgina inicial de boncatala.com
Inici