1.Els verbs      Article anterior 1.23 Imperatiu Article següent
En castellà diuen que l'infinitiu també pot fer d'imperatiu. Així en algunes cases hi posen, a l'entrada, l'infinitiu: "Empujar" en comptes de l'imperatiu: "Empujad" o "No pasar" en comptes de "No paseis". Jo, més aviat, diria que ve de la dificultat de pronunciar les paraules acabades en "d".    cliqueu Un lector m'hi fa una esmena. Cliqueu.
En català cal fer servir sempre les formes de l'imperatiu: "Tanqueu la porta", "Poseu les cartes a la bústia", "No passeu" i mai l'infinitiu: "Tancar, posar, no passar...".

  Cal fer un petit comentari sobre la segona persona del plural de l'imperatiu de molts verbs com "beure", "seure", "escriure", "venir", que tenen l'imperatiu afirmatiu plural: "beveu", "seieu", "escriviu", "veniu", però per fer la forma negativa, en què cal fer servir el present de subjuntiu: "no begueu", "no segueu", "no escrigueu", "no vingueu". Llavors no ens sembla bé i diem incorrectament: "no beveu", "no seieu", "no escriviu". El "no vingueu" ja ho solem dir bé.
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 1.23 al vostre e-mail"

Article anterior             Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici