17. Els mitjans de comunicació      Article anterior 17.12 Circuit Article següent
       Si diem bé les paraules: cuit, recuit, vuit, buit, fuita, fruit, fruita, com és què diem malament la paraula circuit? Per què diem circuït [cir-cu-ít], posant l'accent prosòdic a la "i", en comptes de circuit [cir-cúit] amb l'accent prosòdic a la "u"? http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=circuit&operEntrada=0
      Hi ha paraules que posen l'accent prosòdic a la "i" de "ui", però llavors ja porten l'accent gràfic, com ara, Lluís, conduís reduís o la dièresi, com ara, lluït, disminuït, conduït. Aquest no és pas el cas de la paraula "circuit" que no porta ni la dièresi (ï) ni l'accent (í). Per això, la pronuncia correcta és "cir-cuit" [cir-cúit] tal com hem dit.
      La paraula "circuit" pronunciada "cir-cu-ít" o "cir-cuït" la sentim cada dia dotzenes de vegades a la radio i a la TV. Ningú no s'adona de què és mal pronunciada? Som els d'aquesta pàgina del 'boncatala.com' que anem equivocats?

      El diccionari Alcover-Moll ens diu:
Circuit || sense dièresi. Substantiu. Espai a recórrer per fer el volt d'una cosa.
Circuït || amb dièresi. Adjectiu.  "Desemparat dels seus amichs e dexebles, circuhit de rabiosos cans", Cartoxà IV.

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 17.12 en el vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici