7. Els substantius      Article anterior 7.7 Masculins i femenins. Singulars sense "s" Article següent
Hi ha paraules que en diem malament el gènere. Hem trobat aquests casos:

Titella   'DIEC' és una paraula masculina encara que acaba amb a. S'ha de dir "un titella" i no "una titella".
                                                            
Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'titella'"            Enllaç amb 'El Rodamots'   'Cada dia un mot' comenta la paraula 'titellaire'"

Anàlisi és femení   'DIEC' i aquí cal afegir-hi que el singular va sense "s" final. Direm: "una anàlisi" i "unes anàlisis" mai un anàlisis o uns anàlisis.


Crisi. Hi ha moltes paraules que deuen ser d'origen grec, femenines que en català no acaben en "s" com en castellà: catarsi, electrolisi, piròlisi, crisi, metàstasi,...   'DIEC'

Postres és femeni i sempre plural.   'DIEC'    És com si diguéssim "les rodalies", "les acaballes" o "les postrimeries" que ja veiem que no són mai masculíns i sempre plurals. Per tant no es pot dir, com faria el castellà, "un postre" o "uns postres".
     Direm, per exemple: "Per postres hi ha fruita" o "Aquestes postres han estat molt bones"

Corrent és masculí.   'DIEC'    Direm, per exemple, "el corrent elèctric" o "em molesten els corrents d'aire".

Compte i deute són masculíns.   'DIEC'     'DIEC'    Direm: "Un compte corrent", "Un deute pendent".

Pes. És sempre masculí.   'DIEC'    "Els pesos de les balances" o també "Fer pesos és un bon exercici". "Peses" és el castellà "pesas".

Paraigua en català el singular no acaba en "s" com el castellà.   'DIEC'

Pendent: que fa baixada.   'DIEC'    És un nom masculí. No podem dir "una pendent" sinó "un pendent". L'Alcover-Moll hi posa l'exemple: "Una teulada de dos pendents". També és adjectiu invariable en el gènere. Així podem dir: "Una pujada molt pendent".(no pendenta).

Dent és femení:   'DIEC' "Una o dues dents".

Senyal és masculí, p.e. "Pel senyal de la santa creu", "Un senyal de trànsit".

Sida és femení, perquè ho és la paraula "síndrome" d'on procedeix (ndrome d'inmunodeficiència adquirida).


jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 7.7
Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici