I.
3. La fonètica      Article anterior 3.6 Estudio, canvio... Article següent
Sovint es diuen malament les paraules: "estudio", "copio", "canvio", "anuncio", etc. que s'han de dir "es-tu-di-o", "co-pi-o", can-vi-o", "a-nun-ci-o" i no "es-tu-dio", "co-pio", can-vio", "a-nun-cio" que seria castellà.

      La lletra negreta indica on hi ha l'accent prosòdicQuè us semblaria que les paraules, "confio", "refio" i "desafio" les diguéssim "con-fio", "re-fio" i "de-sa-fio". Segur que ens faría mal a les orelles, perquè estaria malament en castellà i en català. Doncs dir "es--dio", "-pio", càn-vio" ens haurien de fer el mateix mal.

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 3.6 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici