I.
3. La fonètica      Article anterior 3.5 El so i el significat Article següent
Hi ha una colla de mots, que en la llengua parlada, només es poden distingir, si els pronunciem bé. Aquí hi ha els que hem trobat. Hi indiquem en cursiva si la vocal és oberta o tancada:
    bot (bót pel vi) - bot (bot de saltar, botar) - vot (vòt de votar o religiós)
    bóta (bóta de posar-hi vi) - bota (bòta de calçar)
    casa (edifici o del verb casar) - caça (de caçar)
    cec (céc que no hi veu) - sec (sèc de secar o de seure)
    colla (còlla un grup) - colla (cólla del verb collar)

    cosa (còsa) - coça (cóssa o cop de peu)
    com (còm adverbi) - com (cóm de menjar)
    deu (dèu número) - deu (dèu d'aigua) - déu (déu del cel)
    feu (fèu de feudal) - feu (féu del verb fer)
    fosa (fósa de fondre) - fossa (fóssa o clot per enterrar)
    joc (jòc de jugar) - jóc (jóc de les gallines)
    lleu (lléu que no és greu) - lleu (llèu del verb lleure)
    llosa (llòsa de pedra) - llossa (llòssa o cullera)
    ma (ma dreta o esquerra) - ma (ma possessiu)
    més (més advervi de quantitat) - mes (mès de l'any)
    meu (mèu del gat) - meu (méu possessiu)
    moc (móc del nas) - moc (mòc de moure)
    molt (mólt adverbi) - molt (mòlt de moldre)
    mos (mós de menjar) - mos (mus possessiu)
    ós (ós animal) - os (òs p.e. de la cama)
    raça (raça biològica) - rasa (rasa de regar)
    res (rés de resar) - res (rès adverbi)
    rosa (ròsa flor) - rossa (róssa de color ros)
    sa ( de bova salut) - sa (sa possessiu)
    sec (sèc de seure) - cec (céc de no veure-hi) - sec (sèc com el pa o un rierol) - séc (séc de la cama o dels pantalons)
    seu (sèu de seure) - seu (sèu de residència) - seu (séu possessiu)
    sóc (sóc d'ésser) - soc (sòc de llenya)
    són (són del verb ésser) - son (sòn de dormir)
    sord (sórd que no hi sent) - sort (sòrt d'afortunat)
    sou (sóu d'ésser) - sou (sòu de qui treballa)
    vens (vèns de vendre) - vens (véns de venir)
    seré (seré del verb ésser) - serè (adjectiu)


Amb el mateix so i significat diferent

    creu (crèu de creure) - creu (crèu de sant crist)
    do ( de donar) - do ( nota musical)
    fa ( del verb fer) - fa ( nota musical)
    fals (fàls no verdader) - falç (fàls de segar)
    fas (fàs del verb fer) - faç (fàs cara)
    fer (fér del verb fer) - fer (fér de fera)
    fi (fi llis) - fi (fi de final)
    fos (fós d'ésser) - fos (fós de fondre)
    moll (mòll de mullar) - moll (mòll del mar) - moll (mòll tou)
    nou (nòu contrari de vell) - nou (nòu numeral)
    pas (pàs de caminar) - pas (pàs negatiu)
    ric (ric de diners) - ric (ric de riure)
    sed (sèd de veure) - set (sèt número)
    cap (cap substantiu) - cap (cap adverbi)
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 3.5 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici