1.Els verbs      Article anterior 1.25 Botar i fer botar Article següent
    Quan es tracta de jugar a pilota, el verb "botar" és intransitiu, és a dir, no ets tu qui botes la pilota sinó que és ella que bota. Això significa que no pots dir "En Joan bota la pilota" sinó que cal dir "En Joan fa botar la pilota". Si dius que "tu botes", vol dir que el salt el fas tu, no la pilota.
    "Botar la pilota" voldria dir que tu hi saltes pel damunt. Així "botar un marge" vol dir saltar-lo.

    Si tu botes o saltes és que ets tu que fas bots o fas salts.
    Així mateix farem quan es tracti del verb rebotar. Tu pots "fer rebotar" la pilota al pal, però és la pilota que "rebota".
    L'Alcover-Moll ens diu:
||REBOTAR v. intr. Fer un segon salt, botre contra una cosa després d'haver botit contra una altra. Rebotar la pilota.

    Un altre verb semblant és "rebotre".
L'Alcover-Moll ens diu:
|| REBOTRE v. Llançar violentament; cast. arrojar. "La dona li ha rebotut un plat pel cap". "El va rebotre contra la paret"." Va rebotre el cigarret a terra.   DIEC
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 1.25 al vostre e-mail"

Article anterior             Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següentPàgina inicial de boncatala.com
Inici