17. Els mitjans de comunicació      Article anterior 17.6 Les matemàtiques Article següent
Segur que entre els periodistes hi predomina la gent de lletres i no ens fa pas estrany que les coses de matemàtiques que fan servir, de vegades, fallin. Aquí hi he posat alguns exemples.

1. Fer un gir de 360 graus. Es fa servir sovint quan es vol indicar que les coses han fet un gran canvi. Però un gir de 360 graus deixa les coses ben igual, tal com eren. Aquí caldria dir un gir de 180 graus que és quan quasi totes les funcions trigonomètriques queden en el quadrant oposat.
2. Perímetre i àrea.
- Perímetre és la longitud de la línia que rodeja una superfície. Cal donar-la normalment en metres o kilòmetres lineals (no quadrats).
- Àrea es la mida d'una superfície. És sol donar en metres quadrats, parlant p. e. d'habitatges o en hectàrees o hectòmetres quadrats quan es parla dels incendis de camps i boscos a l'estiu.
    Ja veiem, doncs, que és incorrecte dir que el perímetre de la superfície cremada és de tantes hectàrees o que s'ha cremat un perímetre de tantes hectàrees. Perquè parlem d'una longitud i després donem l'àrea de la superfície que hi ha a dins. Cal dir "S'han cremat tants hectòmetres quadrats" o "S'ha cremat una àrea de tants hectòmetres o hectàrees". mai un perímetre:

3. Un cas concret. Fa uns anys, em sembla que era a Holanda, hi va haver un gran incendi. La notícia la van fer saber tots els mitjans de comunicació. Tots coincidien que l'incendi va ser molt gros, però hi havia tres maneres de dir la superfície cremada:
    a) Una àrea de 200 m,
    b) Un perímetre de 200 m i
    c) Un radi de 200 m.
Ara farem els càlculs suposant que fos un quadrat.
    a) àrea = 200 m2.
    b) àrea = (costat)2 = (perimetre/4)2 =(200/4)2= 2.500 m2.
    c) àrea = (costat)2 = (radi·2)2 = (200·2)2 = 160.000 m2.

    El segon resultat és 2.500/200 = 12,5 vegades més gros que el primer i el tercer resultat és 160.000/200 = 800 vegades més gros que el primer. Una bona diferència.

4. Les xifres i els números. Només dient que un número està format de xifres ja veiem que no són dues paraules sinònimes. Es clar que, com que la paraula xifra també indica "la quantitat representada per un nombre" (Alcover-Moll), això permet de dir frases, com ara "això són xifres molt altes" quan potser seria millor dir: "això són números de moltes xifres".

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 17.6 al vostre e-mail"

Article anterior               Índex general Índex general    Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll    Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI   Aprenentatge del català  Dicc. DIDAC     Diccionari castellà Dic.castellà                   Article següent


Pàgina inicial de boncatala.com
Pàgina inicial