Pàgina inicial
5. Com escrivia en català un nen de Girona sense haver-ne estudiat
      Un nen de 10 anys, el 1947, feia teatre de titelles
Guiñol: "El mentide"
1Part

  Giñol   - No se a un saficat li Sidru li vulia explicar que nes am mol cuydadu perque corra un mentider.
  Isidru   - ¡Ola! Guiñol que fas parquí.
  Giñol   - Mira ta estaba esparan par esplicarta ca currabia un home molt lleig sembla al dimoni.
  Isidru   - ¿El dimoni? Verge Santisima!
  Giñol   - Nouse seguramant que u deu seru.
  Isidru   - ¡Hay!hay!hay! yo ting po dal dimoni man dit que semble un cabrit y te unas bañas mol llargas.
  Giñol   - No tingas po nirem tots dos juns sempre que pudem.
  Isidru   - ¡Hay!¡hay!¡hay! quesallo que ramou? ¡marchem! ¡marchem!
  Giñol   - No se pas a un vos anar no beus que en sem perdud.
  Isidru   - Buenu ya ma nanire tot sol.
  Giñol   - No tan racordas que em dit que niriam juns.
  Isidru   - No no man recordu pas.
  Giñol   - No tan recordas, mentidé. Mira el pillu ya u veuras cuan ell estigui am mans del mentidé no l'anire pas a salva.
  Isidru   - ¡Hay! ¡hay! som vist una sombra ¡hay! Man bach.
  Giñol   - Goita es veu que aquella sombra que veya ell era el mantide ¡Hay! Erel dimoni que el persegex, ara be i no tig cap pal. Hay pobre de mino se pas que am fach ai man baich ma cansu currigen i ancara ma parderia mes par aqui dins de aquet bosch diabolich. Ya se que fere li fere forsa cumplimens y fen el desentes.
  Mentide   - Ya som santid lu que deyes.
  Giñol   - I que deiem?
  Mentide   - Soc un homa mol desmemoriad y casi no man racordu, bols fe el fabor de repatir lu que deya?
  Giñol   - Si deyem que currabia un homa mol bo i que sabia da mols bons consells.
  Mentide   - Ya no man racurdaba moltas grasias.
  Giñol   - Ampro vuleu di que vos no sou el mantide.
  Mentide   - Ya mas cunagut gamarus.
  Guiñol   - Buenu pasiube, manbach.
  Mentide   - Tanbas yo tabe bing.
2ª Part
  Guiñol   - Grasias a Deu que som arribat a casa del meu amu am pro a un sa ficat li Isidru ya al deu parsagi al dimoni. Deu tani una po. Bach a casal.
  Isidru   - ¡Ola Giñol! el dimoni mashasta persegin no saps pas a un tes el cami de casa
  Guiñol   - Si ca u se merchem. 'Sí que ho sé. Marxem.'
  Isidru   - Afañemsa que ya bech a mal dimoni 'Afanyem-nos que ja veig el dimoni' sa pusat un barret per que no al cunechem 'perquè no el coneguem'. Yo ya al cunecperque sa li veu una baña.
Escrit original.  Cliqueu.

jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 'Guinyol' al vostre e-mail"
3.Català del XVII?                Índex general Índex general     Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll     Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI      Diccionari castellà Dic.castellà            Inici

Pàgina inicial de boncatala.com
Inici