I.
Pàgina inicial
4. Català del XVII?I.
A casa, amb els llibres vells i els papers antics de la família, hem guardat sempre una recepta per fer crema. Emperò la pregunta que ens hem fet sovint és: per quins anys es va escriure aquest paper? Aquest era el català de Bordils al Gironès? El català emprat és molt diferent del que nosaltres hem sentit als nostres avis. La manera d'escriure fa pensar en una persona que havia après la llengua a l'escola. No hi ha cap castellanisme (apart de "luego"). Els substantius són en majúscula. Era abans de Felip V?.
    Aquí hi tenim una laboriosa transcripció molt ben feta que haig d'agrair a una bona amiga la poetessa i escriptota empordanesa, professora de català, Àngels Gardella:
     Sorprenen el redactat en imperatiu, els substantius en majúscula, el pronom "ÿ" (hi) amb dièresi, que escriu igual que la conjunció "ÿ" (i), el pronom "ó" (ho) accentuat, la preposició "ab" (amb), la conjunció abreujada qe (que), la forma de la lletra "r", l'article determinat 'lo' en comptes de 'el', poch i Foch en comptes de poc i foc i els presents de subjuntiu "quedia" (quédia) i "corria" (córria).
I remenant
sempre per-
qe luego se
torra ÿ
agramello-
na.
Nota per fer Crema sia de Llet, sia
de Brou de Pa. per fer-ne una Plata

Pendrás una dotzena de Rubells de Ou
los posáras dins del Tengí, después ÿ
posarás nou Onzas de Sucre i ó barre-
gerás fins qe los robells i al Sucre sian
ben desfets, después pendrás una Onza
d'Amidó y lo deixetarás amb un poch del
brou de Pa, (y si la fas de Llet ab una
poca de Llet), y la barregeras ab los
rubells dels Ous y al Sucre en el qual y
tiraras un porró á poca diferencia de
brou de pá fet de mitja lliura de Pá y ó cularàs ab un Toballó y despues
ó posarás al Foch y bullirás afins qe
tiranne una gota á la plata quedia
ben rodona ÿ no corria, ÿ per donarli
gust pendrás la Escorxa de mitja

Llimona ÿ una poca de Cañella ÿ posaras una Xicra de Aigua, y posat dins de un ensat de
Ull de Bou ÿ tiraras 6 flors de taronger
ÿ ó deixaras en infusio afins qe lo paper de estra-
sa qe teparas lo ensat ab una cobertora al Sobre
sera ben moll, ÿ aleshoras o treuras del Foch ÿ
ó tiraras a la Crema cuant coneixeras qe co-
mensa de pendrer lo punt ÿ junt bullira
afins qe tinguera lo punt com ja es dit ÿ
luego de tenir al punt la buidaras a las Pla-
tas ÿ la deixaras refredar, ÿ cuant será fre-
da la Cremaras posant una poca de Cañella
picada ÿ un poch de Sucre per demunt de
la Crema; ÿ queda feta la Crema.

Na   Si se vol molt Dolsa, si posaran per
la dita cuantitat una lliura de Sucre pero
es masa dolsa
jmd@infovt.com    "Envieu un comentari. Poseu la referència 'XVII' al vostre e-mail"
L'Abecedari                Índex general Índex general     Diccionari català-valencià-balear Dic.Alcover-Moll     Diccionari de l'IEC Dic. l'IEC     Diccionaris AVUI Dics.AVUI      Diccionari castellà Dic.castellà            Història de Catalunya I.
Pàgina inicial de boncatala.com
Inici